Du är här

Utbildningssystemet

Med hjälp av utbildningssystemet önskar vi aktivera ledare att utbilda sig. Varje ledare har möjlighet att få handledning och kan välja mellan olika sätt att genomföra utbildningar.


Till genomförande av en utbildningshelhet hör

  • evaluering av sina egna kunskaper
  • genomförande och godkännande av väsentliga moduler
  • helhetens avslutningsdiskussion


Sätt för genomförande kan vara

  • kurser
  • övriga utbildningsevenemang
  • flerformsutbildning

Modulkartan

Modulkartan ger en snabb överblick över hur ledarskapsutbildningen i Finland är uppbyggd. Alla utbildningshelheter består av delar, alltså moduler. Mer information om modulinnehållet och -kriterierna för varje utbildning hittar du i den bifogade modulkartan i dokumentlistan. Alla modulbeskrivningar finns längst ner på sidan i dokumentlistan. Om du har frågor gällande modulkartan och ledarskapsutbildningar får du gärna vända dig till Utbildningsgruppen.

Godkännande av prestationer

Modulen godkänns då du kan innehållet. Detta kan du bevisa genom kursuppgifter, inlärningsuppgifter, presentationer och tidigare erhållna kunnande. Beroende på modulen godkänner antingen utbildaren, handledaren eller kårens utbildningsansvariga den.

Hur hittar jag kurserna och utbildningarna?

Utbildningarna arrangeras av kårerna, regionerna, FiSSc, övriga distrikt och Suomen Partiolaiset – Finlands Scouter ry. Närmare information om utbildningarna hittar du under Utbildningar i den vänstra spalten.

Mer information om utbildningarna fås även av utbildningskoordinatorn. Varje kår rekommenderas utse en utbildningsansvarig. Man kan få mer information om utbildning inom scouting av sin kårs utbildningsansvariga. Alla kurser hittar du även i händelsekalendern.

På utbildningskartan illustreras utbildningsutbudet inom FiSSc på ett lättöverskådligt sätt. Kartan kan med fördel användas i samband med handslagsdiskussioner då man funderar på vilken utbildning den enskilda ledaren behöver för sitt kommande uppdrag. Utbildningskartan hittar du i dokumentlistan lägre ner på sidan.

Utbildningsregistret

Utbildningsregistret är ett system som är integrerat i medlemsregistret och som uppdaterar alla scouters utförda utbildningar. Ur systemet får man rapporter på genomförda utbildningar inom scouting t.ex. åt arbetsgivaren och läroanstalten eller för eget bruk. Arrangören för utbildningen uppdaterar utbildningsregistret både för genomförda utbildningshelheter och enstaka moduler.

Dokumentit: