Du är här

Utbildningsansvarigas uppgifter

Utbildningsansvarigas uppgifter går ut på att kartlägga, informera, handleda och planera.

Kartlägga

 • Medlemmarnas behov: har ledarna utbildning för sina nuvarande scoutuppdrag (t.ex. åldersgruppsledarna)? Vilken utbildning behöver de för framtida scoutuppdrag (t.ex. blivande kårchef)? Har de intressen som de kunde utveckla på någon kurs (t.ex. vildmarksliv på en utekurs)?
 • Kårens behov: har kåren tillräckligt många ledare med scoutledarfullmakt? Tillräckligt många skeppare? Tillräckligt många med kunskaper i första hjälpen?
 • Kårens framtida behov: växer kåren? Då behövs också fler ledare med ledarutbildning.

Informera

 • Informera medlemmarna om utbildningsutbudet i FiSSc och FS
  --> som hjälp för detta finns bl.a. anmälningshäftet och händelsekalendern på scout.fi
 • Samlar in anmälningar (med målsmans underskrifter) och ser till att de förs vidare i Kuksa
  --> som hjälp för detta finns färdiga anmälningsblanketter att ge åt kårmedlemmarna samt sammanställningsblanketter. Dessutom finns anvisningar för hur man anmäler sig via Kuksa.
 • Informerar de anmälda om de rymts med på kurserna/evenemangen
  --> som hjälp för detta finns brevmallar till de anmälda
 • Informera FiSSc om kårens utbildningsbehov

Handleda

 • Känner till utbildningssystemet och -utbudet och kan i och med det hjälpa ledarna att hitta rätt utbildning och rätt sätt av avlägga den på.
 • Hjälper vid behov till att hitta handledare åt deltagarna i scoutledargrundutbildningen.

Planera

 • Kårens utbildningsplan på längre sikt: hur många ledare borde utbildas per år?

För att kunna göra detta bör utbildningsansvariga också känna sin kår och kårens äldre ledare, roverscouter och explorerscouter.

Målet är att garantera att kunnandet i kåren utvecklas på kår- och individnivå.