Du är här

Liten ordlista

Utbildningsnivå

Utbildningen är indelad i fyra olika nivåer:

  • Välkommen till scouting-nivån, som närmast riktar sig till dem som inte vuxit upp i scoutingen utan kommer med i ett senare skede
  • Scoutledargrundutbildningsnivån
  • Scoutledarfortsättningsutbildningsnivån
  • Instruktörs- och organisationsutbildningen, som närmast riktar sig till förtroendevalda i FiSSc, de finska distrikten eller FS

För att utbilda sig på en nivå bör man i allmänhet ha avlagt föregående nivås utbildning (här finns dock undantag och anpassningar; fråga om du är osäker!)

Utbildningshelhet

För ett uppdrag behöver du ett verktyg. Utbildningshelheten är det verktyget. Åldersgruppsledarutbildningen är ett exempel på en utbildningshelhet; ett verktyg som du behöver om du till exempel är kapten för ett äventyrsscoutlag.

Modul

Ett verktyg består ofta av flera delar. När det gäller scoututbildning kallas delarna moduler. Tidigare var du tvungen att alltid skaffa alla delar till ett nytt verktyg, också om du hade några av dem från tidigare. Nu kan du om du vill välja att skaffa dig bara de delar som du saknar när du skall bygga upp ett nytt verktyg. Om du gått åldersgruppsledarutbildningen så behöver du alltså inte gå någon skild lotsutbildning, utan du kan nöja dig med att bara gå explorerscoutprogrammodulen.

Kunskapsområde

Modulerna är indelade i 16 st. kunskapsområden; bl.a. säkerhet, ledarskap, handledarskap, föreningsverksamhet och projekt.

Flerformsutbildning

De flesta utbildningar hålls i kursform på veckoslut, men ibland ordnas flerformskurser där du kan avlägga till exempel grundutbildning för scoutledare på kvällar och genom självstudier.