Du är här

Ersätta moduler

I och med modulindelningen så är det möjligt att ersätta moduler som man avlagt tidigare, eller som behandlar ämnen som man behärskar i och med annan utbildning, arbetserfarenhet eller liknande.

När kan du ersätta moduler?

Under scoutledargrundutbildning i traditionell (veckosluts-) form rekommenderas inte att man ersätter delar av kursen. Kurserna är uppbyggda som helheter och ska helst avläggas som sådana. I sista hand är det stabschefen som besluter om deltagare kan vara frånvarande från någon modul, men i regel ska kursen avläggas som helhet.

Flerformskursen är däremot ett ypperligt tillfälle för dig som vill ersätta någon modul med tidigare förvärvad kunskap.

Vad krävs för att ersätta en modul?

OBS! Det finns i stort sett ingen modul som kan ersättas helt automatiskt med någon viss utbildning. Ersättandet konstateras alltid av en scoututbildare. Nedanstående direktiv är riktlinjer så att du ska veta i vilka fall det kan löna sig att ansöka om att få ersätta utbildning.

Modulerna ska helst avläggas enligt normalt förfarande om kursdeltagaren saknar erfarenhet av scoutledarskap. Scoutledarkursens modulinnehåll behandlas ur en scoutmässig synvinkel som saknas i de ersättande utbildningarna.

  • Utbildning för yrkesgrupper där du leder eller instruerar barn och unga t.ex. klasslärar-, ämneslärar-, ungdomsledar- eller idrottsinstruktörsutbildning samt minst två års erfarenhet av scoutledarskap --> Barn och unga 1, Att leda och handleda en åldersgrupp, Att handleda barn och unga, Barn och unga 2. 
  • Röda korsets kurser (i kraft varande) Första hjälpen 1 eller 2 eller närvårdar- sjukskötar- eller läkarutbildning -->Förstahjälpen
  • Utbildningen vildmarks- eller naturguide --> Utfärdskunskaper 
  • Ekonom- eller tradenomutbildning --> Kårens ekonomi
  • Studier i föreningslagstiftning samt minst ett år i kårens styrelse --> Kåren som förening

Utöver detta kan det finnas fall där du kan ersätta utbildning trots att du inte uppfyller ovanstående kriterier. Hör av dig ifall du upplever att du har utbildning eller erfarenhet som motsvarar innehållet i någon modul.

Ansökan om ersättning bör alltid göras i samband med kursanmälningen.

 

Godkänd av Utbildningsgruppen 13.6.2009