Du är här

Utbildningsansvarigas verktyg

Som utbildningsansvarig i din kår har du ett väldigt viktigt och ansvarsfullt uppdrag, men också ett roligt uppdrag som gör att du har väldigt bra koll på allt som händer såväl inom kåren som utanför den.

En utbildningsansvarig är lite som kårens personalchef; hen är den som ser till att ledare har eller får den utbildning och den inspiration de behöver för att klara av, orka med och helst förstås också njuta av sina uppdrag. Den utbildningsansvariga är också den som ser till att informationen om kurser och evenemang går ut till alla kårmedlemmar.

Nedan finns listat de dokument och verktyg som du som utbildningsansvarig behöver. Om det är något du saknar eller undrar över kan du alltid vända dig till koordinatorerna. 

Fyra sista anmälningsdagar

15.1 för evenemang i mars, april och maj
15.4 för evenemang i juni, juli, augusti och september
15.9 för evenemang i oktober och november
15.11 för evenemang i december, januari och februari

Om ett evenemang har en avvikande anmälningsdag och inte följer denna logik finns sista anmälningsdagen utskriven vid evenemanget. I händelsekalendern på http://www.scout.fi (som kontinuerligt uppdateras) står sistaanmälningsdagen alltid utskriven för alla evenemang.

En månad före sista anmälningsdag får kårens utbildningsansvariga (i framtiden uppdragschef) ett mejl med detaljerad info om alla evenemang i FiSSc, HeSS, ÅSD och SP-FS som snarthar sista anmälningsdag. Infon i mejlet kan uppdragschefen lätt kopiera, klippa och klistra och skicka vidare till kårens medlemmar!

Nedan finns listat de dokument och verktyg som du som utbildningsansvarig behöver. Om det är något du saknar eller undrar över kan du alltid vända dig till koordinatorerna. 

Utbildningsansvarigas verktyg:

All information gällande Grundutbildningen för scoutledare inklusive instruktioner om hur man ansöker om scoutledarfullmakt finns samlat på samma sida. Kårens handledande ansvar i samband med grundutbildningens ledarskapsövning har utvidgats och vi rekommenderar alla utbildningsansvariga att bekanta sig med materialet.