Du är här

Välkommen till scouting

Utbildningshelheten Välkommen till scouting är tudelad och består av modulerna Scouting rätt och slätt och Trygg scouting.

Scouting rätt och slätt baserar sig på scoutmetodens olika delar. Målsättningen med modulen är att ge dig en bild av scoutingens mångsidighet och vad scouting går ut på. Inom ramarna för modulen tas förutom scoutmetoden och scoutprogrammet också upp andra centrala element så som scoutingens värdegrund, scoutingens organisation, scoutingens historia, målen för fostran, åldersgrupperna och de stödmaterial som finns för scoutledare. Trygg scouting handlar som namnet avslöjar om säkerhet och hur man förverkligar scoutverksamheten så att det är tryggt för alla.

Utbildningshelheten lämpar sig speciellt för nya vuxna i scouting. Ingen förhandskunskap krävs, endast ett intresse för scouting behövs. Utbildningen ordnas av kårerna eller vid behov av FiSSc.

Utbildningen ordnas oftast som en 1-2 kvällars kurs (i sin helhet ca 4 timmar) eller som en del av ett annat evenemang i scoutkåren eller FiSSc.

Stödmaterial för kursen håller på att utvecklas.