Du är här

Uppdragschefsutbildning

Utbildningen riktar sig till uppdragscheferna i kåren samt till andra vuxna som är intresserade av att stödja vuxna i kåren. Efter genomförd uppdragschefsutbildning kan uppdragschefen ansvara för motivationen hos de frivilliga i kåren, för användningen av uppdragssystemet och utbildningsplaneringen. Utbildningen ger omfattande kunskap om hur man stöder vuxna frivilliga i kåren (lokal förening) genom att identifiera uppdrag och kunnande. Under utbildningen bekantar man sig även med scouternas utbildningssystem och med hur man leder vuxna. Förhandskrav till utbildningen är att man genomfört grundutbildningen för scoutledare och har scoutledarfullmakt.