Du är här

Treklöver-Gilwell scoutledarfortsättningsutbildning

TG-kursen ger dig råd och nya tankar för scoutverksamheten. Ordentligt tältliv gör gott även för vuxna och ger möjligheten att vidga sina vyer tillsammans med nya vänner.

Målgrupp

Scoutledarfortsättningsutbildningen, Treklöver-Gilwell alltså TG, är ämnad för dig som fungerar som vuxen inom scouterna och som önskar förkovra dig i scoutverksamhetens målsättningar och metoder, utveckla dig själv som ledare samt föra vidare den finska scoutverksamheten. Innan du anmäler dig till utbildningen har du genomfört grundutbildningen för scoutledare och hunnit samla erfarenhet som scoutledare i kåren, FiSSc eller FS. Du har grundläggande kunskaper om utfärder och lägerliv. Du har fyllt 22 år, ingen övre åldergräns finns. Det viktigaste är att du är ivrig att lära dig nytt och redo att förbinda dig till processen som räcker minst ett år.

Vad?

Treklöver-Gilwell-kursen innehåller, enligt utbildningssystemet, scoutledarfortsättningsutbildningshelheten som stöds av FiSSc:s utbildningsgrupp. Deltagaren får en TG-handledare som hjälper att bearbeta verksamhetsdelens uppgifter, godkänner TG-prestationen och slutligen överräcker TG-insignierna. Utbildningen består vanligtvis av en naturdel, seminariedel och verksamhetsdel. Naturdelen kan vara ett kortare läger, en vandring eller en seglats. Till kursen hör då en inledningsdel som arrangeras på våren och en övningsuppgift innan följande del. Naturdelen innebär traditionellt lägerliv och nätverkande med scouter från olika delar av Finland. Under både natur- och seminariedelen utlovas mångsidig, kvalitativ utbildning och stöd för verksamhetsdelen. Verksamhetsdelen innehåller en utvecklingsuppgift, reflektioner och en fördjupande inlärningsuppgift om det ämne kursdeltagaren själv valt. För att genomföra hela utbildningen har du 3 år på dig från det att du fått antagningsbrevet. Tilläggstid kan anhållas om av FS:s TG-grupp med rekommendation av TG-instruktören. Utbildningen kulminerar i rapportering och slutligen i en högtidlig överräckning av insignierna.

Kursen framskrider

Under utbildningen får du stöd av din TG-handledare som huvudsakligen är en av FiSSc:s utbildningsinstruktörer. Efter anmälningen kontaktas du av ditt eget distrikts/ FiSSc:s utbildningsgrupp så att du kan välja en TG-handledare åt dig. TG-handledaren ansvarar för verksamhetsdelens handledning och godkännande. Verksamhetsdelen avslutas med en rapportering som vid behov kan genomföras muntligt. Stabchefen ansvarar tillsammans med staben för natur- och seminariedelen. Hela prestationen godkänns av Finlands Scouters TG-grupp då gruppen fått information om alla delar. Då prestationen är godkänd får du ett intyg och TG-insignier. Utbildningen tar drygt ett år att genomföra. Utbildningen börjar med kompetenskartläggning och senare på våren med den första handledarträffen. På träffen får du en dagbok och du kan börja fundera på ämnet för verksamhetsdelens utvecklingsuppgift och målsättningar. Kom ihåg att i det här skedet notera att utvecklingsuppgiften är en ledarskapsuppgift. Följande skede är inledningsdelen som hålls som ett kortare läger, en vandring eller en seglats. På sommaren har alla kurser en naturdel och på hösten hålls ett seminarium. För verksamhetsdelens utvecklingsuppgift får du stöd av den egna handledaren och kursstaben. De ansvarar även för godkännandet av ämnet. Ämnet bör vara definierat redan då naturdelen börjar. Under lägret diskuteras dessutom den fördjupade inlärningsuppgiften som du väljer själv på t.ex. basen av din kompetenskartläggning. Det är bra att reservera tid för utvecklingsuppgiften, inlärningsuppgiften och reflektionerna. Fördjupa dig i lugn och ro i dem och din egen inlärning.

1. Inledningsdelen

Utbildningen inleds med en kortare lägerdel, vandring eller seglats över ett veckoslut.

2. Naturdelen

Lägerliv, vandring eller seglats och aktivt fågelliv i patruller under fem-nio dagar.

3. Verksamhetsdelen

Du får utnyttja den kunskap du inhämtat under ett helt år. Man skriver en koncis rapport på verksamhetsdelen.

4. Seminariedelen

Ett veckoslut på hösten i scoutingens tecken där man utvecklar verksamheten.

5. Efter kursen

Då scoutledarfortsättningsutbildningen är genomförd kan scoutledaren:

  • utvärdera sitt ledarskap och sig själv som ledare
  • leda scoutverksamhet i sin egen verksamhetsmiljö
  • utveckla kvaliteten på scoutverksamheten
  • handleda vuxna ledare
  • förklara scoutingens roll som fostrande organisation och 
  • tillämpa scoutingens målsättning och värdegrund i sin verksamhet.

Från TG-kursen får du råd och nya tankar till kårverksamheten. Därtill öppnar sig nya möjligheter till FiSSc:s och FS:s uppdrag för de som gått kursen. För många scoutledare har TG-kursen gett ny fart till uppdrag och mod att ta emot nya utmaningar.

Mer information om kurspris, datum för nästa kurs och anmälningen hittar du på FS:s sidor. På samma sidor finns även information om hur rapporteringen sker. 

TG-utbildningen har uppdaterats år 2017.