Du är här

Scoututbildare

Den här utbildningshelheten är riktad till scoututbildare och övriga ledare som har olika utbildningsuppdrag inom FiSSc eller FS samt de som inom kort skall börja med liknande uppdrag. Deltagarna bör ha gått grundutbildning för scoutledare innan kursen. Utbildningen innehåller följande moduler:

  • Att anpassa programmet 
  • Scout ®
  • Planering, genomförande och utvärdering av utbildningspass
  • Att leda en utbildningshelhet

Utbildningen är ca 15 timmar lång. Den ordnas t.ex. som ett kursveckoslut.