Du är här

Scoututbildare

Utbildningen riktar sig till scoutledare som fungerar som utbildare eller som arrangör för utbildningsevenemang. Utbildningen ger färdigheter för att planera, genomföra och utvärdera en scoutig utbildning. Utbildningen ger även kunskap om hur man fungerar som utbildare i kåren, i distriktet/FiSSc, i centralorganisationen samt utanför scoutingen. Under utbildningen bekantar man sig med för scoutingen typiska kunskapsbegrepp, utbildningsmetoder och utbildningstraditioner. 

Deltagarna bör ha gått grundutbildning för scoutledare innan kursen. 

Utbildningen är ca 14 timmar lång. Den ordnas t.ex. som ett kursveckoslut.

Scoututbildarutbildningen är uppdaterad år 2017