Du är här

Programchefsutbildning

Programchefsutbildningen riktar sig till kårens programchef, åldersgruppsansvariga och andra vuxna som ansvarar för genomförandet av scoutprogrammet i kåren. Efter att ha genomfört programchefsutbildningen kan kursdeltagaren leda genomförandet av scoutprogrammet i alla åldersgrupper, ansvara för samarbetet mellan åldersgrupperna samt leda de vuxna som genomför scoutprogrammet i kåren. Förhandskrav till utbildningen är att man genomfört grundutbildningen för scoutledare och har scoutledarfullmakt. 

Utbildningen ger omfattande information om att genomföra scoutprogrammet i kåren. Kursdeltagaren känner till innehållet i scoutprogrammet för de olika åldersgrupperna och kan tillämpa det i kårens verksamhet. Vidare fördjupar utbildningen ledarskapsfärdigheter i att leda vuxna.