Du är här

Lotsutbildning

Lotsutbildning (spejar-, explorer- & roverlots)

Lotsutbildningen riktar sig till spejarscout-, explorerscout- och roverlscoutotsar och till vuxna som ska inleda ett uppdrag som lots (över 22-åringar). Förhandskrav till utbildningen är att man genomfört grundutbildningen för scoutledare och har scoutledarfullmakt. Utbildningen ger färdigheter som behövs för att fungera som ledare för en grupp som består av 12-22-åringar och deras jämnåriga ledare. Utbildningsdeltagaren får färdigheter i att stödja jämnåriga ledare i att planera och leda scoutig verksamhet. Dessutom får deltagaren förståelse för ungas utvecklingsskeden och praktiska alternativ för hur hen kan fungera på bästa sätt med olika unga.

Utbildningens innehåll är uppdaterat år 2017.