Du är här

Lotsutbildning

Lotsutbildning (spejar-, explorer- & roverlots)

Lotsutbildningen lämpar sig för dem som fungerar som handledare för spejar-, explorer- och roverscouter samt deras patrulledare och äldre ledare (över 22 år) som inom kort skall inleda sitt uppdrag som lots. Förhandskrav till utbildningen är att man genomfört grundutbildningen för scoutledare och har scoutledarfullmakt. Målsättningarna för lotsutbildningen är att deltagaren efter genomförd kurs:

  • Känner till 12–22-åriga ungas värld och sätt att fungera
  • Kan leda, stöda och motivera unga i åldern 12-22 år
  • Känner till scoutprogrammet i praktiken//Känner till scoutprogrammet för den egna åldersgruppen och vet sin roll i förverkligandet av det
  • Kan stöda unga till delaktighet och i internationell verksamhet
  • Känner till lotsens handslag
  • Kan samarbeta med andra

 

Utbildningens innehåll är uppdaterat år 2013.