Du är här

Kårchefsutbildning

Utbildningen riktar sig till kårchefer, till kårstyrelsens ordförande och till andra vuxna kårstyrelsemedlemmar. Efter genomförd kårchefsutbildning kan utbildningsdeltagaren grunderna i helheten att leda kåren där det ingår att leda en förening samt en grupp vuxna. Förhandskrav till utbildningen är att man genomfört grundutbildningen för scoutledare och har scoutledarfullmakt. 

Utbildningen ger omfattande kunskap om att leda en registrerad förening. Vidare ger utbildningen fördjupad kunskap i ledaregenskaper som behövs för att leda vuxna, samt hjälper deltagarna att begripa kåren egenskaper i föreningsfältet och kårens förhållande till det omkringliggande samhället.

Kårchefsutbildningen är en ny utbildning (från 2017) som i viss mån ersätter den tidigare "att leda kåren utbildningen".