Du är här

Gruppledarutbildning för explorerscouter

TILL EXPLORERSCOUTEN

Gruppledarutbildningen riktar sig till explorerscouter (15-17 år) som vill börja leda en scoutgrupp eller som redan nu fungerar som patrulledare. Gruppledarutbildningen är en del av varje explorerscouts scoutstig och den ger dig färdigheter att fungera som ledare för en scoutgrupp. Vi rekommenderar att du går gruppledarutbildningen ganska snart efter att du har blivit explorerscout. Men du är självklart välkommen med fast du redan hunnit vara explorerscout under en tid.

Vad ingår i utbildningen?
Inom FiSSc består utbildningen av ett kursveckoslut och en praktikdel.

Under kursveckoslutet (lördag-söndag) får du fundera på vad det innebär att fungera som ledare, bekanta dig med scoutprogrammet och verksamhetsplanering samt en hel del praktiska tips och tricks. Kursveckoslutet ger en bra grund och verktyg för att leda en scoutgrupp.

Under praktikdelen ska du som explorerscout leda verksamheten för en scoutgrupp under en vår eller höst. Gruppen kan vara en spejarscoutpatrull, den egna explorerpatrullen, eller vid behov också någon yngre åldersgrupp tillsammans med en äldre ledare. Kåren stöder dig i uppdraget och du har en vuxen handledare under hela praktikperioden. I kåren går ni under praktikperioden också igenom bl.a. handslaget, säkerhetsföreskrifterna. Ni planerar och genomför veckoverksamheten och en utfärd.

Finns det två olika kursveckoslut?
Nej. Alla kursveckoslut har i stora drag samma innehåll (samma aktiviteter). Den andra delen av kursen utförs under praktikdelen som görs i kåren.

Hur kan jag anmäla mig?
Du hittar utbildningarna i händelsekalendern på www.scout.fi/handelser där finns det en länk till anmälningen. FiSSc ordnar två gruppledarutbildningar i året. Välkommen med! 

När är jag klar med utbildningen? Får jag ett intyg?
Då du deltagit i kursveckoslutet, utfört praktikdelen och alla aktiviteter i kåren. Du fick ett intyg efter kursveckoslutet. Be den ledare i kåren som handlett dig att fylla i ditt intyg (det du fick efter kursveckoslutet), då kårledaren kvitterat ditt intyg är din kurs avklarad. När du gått utbildningen har du rätt att använda kursmärket för gruppledarutbildningen (bilden nedan).
 


VISSTE DU ATT

 • Du kan delta i kursveckoslutet också i en annan region än din egen.
  Varför inte åka lite längre bort och lära känna explorerscouter från en annan ort? 
 • Du kan få en kurs eller 10 studiepoäng för gruppledarutbildningen! Du kan ansöka om en kurs eller studiepoäng för gruppledarutbildningen i din skola när du är helt klar med utbildningen, dvs efter att du deltagit i kursveckoslutet och genomfört praktikdelen. Läs mer om det här: http://ansokan.scout.webbhuset.fi/validering/ 
 • Gruppledarutbildningen hette tidigare Explorerdagarna.

 

TILL KÅREN

 •  Vi rekommenderar att scouten går gruppledarutbildningen ganska snart efter att hen blivit explorerscout.
 • Ett veckoslut är inte tillräckligt för att genomföra aktiviteterna som hör till utbildningen, utan gruppledarutbildningen (och ledarskapspraktiken) tar mist ett halvt år att genomföra.
 • Till gruppledarutbildningen hör också en minst ett halvt år lång ledarskapspraktik, då explorerscouten leder en grupp spejarscouter eller den egna explorerpatrullen, eller vid behov också någon yngre åldersgrupp tillsammans med en äldre ledare.
 • Explorerscouten ska ha tillgång till en äldre ledare som stöd under hela ledarskapspraktiken.
 • Ledarskapspraktiken kan också genomföras i par, så länge ansvaret fördelas jämnt.
 • Explorerscouten får använda gruppledarkursmärket efter att aktiviteterna och ledarskapspraktiken är avklarade.

Inom FiSSc har vi fördelat aktiviteterna mellan kursaktiviteterna och de aktiviteter som ska genomföras i kåren enligt följande: 

UNDER KURSVECKOSLUTET (15 lektioner)

 • Explorerledarens rättigheter och skyldigheter
 • Åldersgruppernas särdrag
 • Ledarskap i olika situationer
 • Ledarskapsutmaningar
 • Gruppens faser
 • Gruppbildning
 • Gruppanda
 • Scoutmetoden och scoutidealen
 • Scoutprogrammet
 • Tidsanvändning
 • Lek
 • Andakter och pauser 

 

I KÅREN

 • Ledarskapspraktik, 6 mån
 • Handslaget, 0,5 h
 • Verksamhetsplanering, 2,5 h
 • Mötesplanering, 1,5 h
 • Kårtraditioner, 1,5 h
 • Säkerhetsföreskrifter, 1 h
 • Utfärdskunskaper
 • Att ordna en utfärd, 2-4 h
 • Respons på ledarskapspraktiken, 0,5 h
 • Närmare beskrivning av kursens målsättningar, aktiviteterna och instruktionerna för ledarskapspraktiken hittar ni i Gruppledarutbildningens stödmaterial (s.25 framåt). Där finns också handslagsbotten och andra underlag som kan vara till stöd.

Det är rekommenderat att aktiviteterna som genomförs i kåren löper parallellt med ledarskapspraktiken. Under utbildningskvällarna kan man på så sätt behandla saker som uppkommit i samband med praktiken. Det är också möjligt att ordna gemensamma utbildningskvällar tillsammans med andra kårer.

Intyg på avklarad kurs
Explorerscouten får ett intyg efter kursveckoslutet var de aktiviteter som genomförts under kursveckoslutet är ikryssade. Då explorerscouten genomfört sin ledarskapspraktik och alla resterande aktiviteter kan kårledaren som handlett explorerscouten kvittera på intyget att helheten är genomförd. Kontakta utbildningskoordinatorn ifall intyget kommit bort eller ni har frågor gällande det. 

Material och frågor
Gruppledarutbildningens stödmaterial 

Kontakta utbildningskoordinatorn om du vill ha mera information

 

Luokittelu: