Du är här

Grundutbildning för scoutledare

För vem?

Utbildningen riktar sig till blivande scoutledare och är öppen för alla 18 år fyllda roverscouter och äldre ledare.

Utbildningens målsättningar

Utbildningen ger deltagaren förutsättningar att fungera som ledare inom kåren och ger en helhetsbild av vad scouting är samt scoutingens mål och metoder. Genom utbildningen utvecklas man i sitt ledarskap och får samtidigt praktiska tips och erfarenheter. Efter själva kursen är man en kunnigare scoutledare och man kan anhålla om scoutledarfullmakt. Beviljad fullmakt berättigar till att man får bära scoutledarmärket och söljan i läder.

Utbildningens innehåll

Scoutledargrundutbildningen är en hörnsten i scoututbildningen. Innehållet i utbildningen är omfattande och tar upp bland annat scoutingens grundsatser, mål och metoder; kårens verksamhet i teori och framförallt i praktiken; ledarskap och utfärdskunskaper.

Scoutledargrundutbildningen består av två helheter; Evenemangsledare och Kårledare. Målet är att du under samma termin avlägger båda delarna och ledarskapsövningen. Ledarskapsövningen görs i regel mellan kursveckosluten. Utbildningen har en omfattning på 78 timmar, vilket innefattar ledarskapsövningen och en hajk som ingår i den ena helheten. Då alla moduler är avklarade och ledarskapsövningen är godkänd kan fullmakt beviljas.


Moduler som ingår i scouledargrundutbildningen:

Evenemangsledare

 • Scoutledarskap (4h)
 • Trygg verksamhet i kåren (4h)
 • Att leda ett evenemang (4h)
 • Under veckoslutet ordnas i regel en hajk

 

Kårledare

 • Barn och unga i grupp (3h)
 • Scoutingens grundsatser, lilla “R” (3h)
 • Scoutprogrammet (3h)
 • Kåren (2h)
 • Jag som scoutledare 1 (4h)

 

Utbildningens omfattning

Utbildningen fördelas i regel på två veckoslut med ca 6 veckors mellanrum men utbildningen kan också ordnas som en längre vandring eller som en flerformskurs.

Under den första kurshelheten testas deltagarens kunskaper i första hjälpen och det rekommenderas att man i samband med grundutbildningen deltar i en Fhj-kurs.  

Anmälning

Till grundutbildningen för scoutledare anmäler du dig enligt FiSScs normala anmälningsförfarande (dvs. i Kuksa med ditt ScoutID eller till din kårs utbildningsansvariga i god tid före 15.1 (kurser i januari-maj), 15.4 (kurser i maj-september) eller 15.9 (höstens kurser). 

Viktiga dokument gällande grundutbildningen för scoutledare:

För deltagaren

 • Deltagarens instruktioner
 • Ansökningsblankett
 • Ledarskapsövningsplan
 • Rapportblankett

För handledaren:

 • Handledarens instruktioner
 • Ansökningsblankett
 • Deltagarens instruktioner
 • Ledarskapsövningsplan
 • Rapportblankett
 • Modulbeskrivningar för grundutbildningens moduler (översatta från FS)