Du är här

Coachutbildning

Coachutbildningen riktar sig till kår-, program- och uppdragscoacher samt till andra vuxna som arbetar med kårstöd. Förhandskrav till utbildningen är att man ska ha gått grundutbildning för scoutledare och chefsutbildning. TG-utbildning rekommenderas men är inte ett krav. Utbildningen ger färdighet att fungera som kår-, program- eller uppdragscoach och i andra uppdrag som hör till kårstödet. Efter avklarad utbildning kan deltagaren coacha ledarna i kåren, stöda kårens verksamhet och hen känner till aktuella frågor inom scoutingen som hen kan ta med i sitt coachande. Utbildningen består av närundervisning och övningsuppgifter