Du är här

Att leda kåren

Att leda kåren-utbildningen lämpar sig för kårens styrelsemedlemmar och roverscouter och äldre ledare som vill bli styrelsemedlemmar. Kursens omfattning är 18 h. Som förhandskunskaper krävs att man har gått grundutbildning för scoutledare. Den som gått kursen:

  • Kan leda kåren med målsättningen planenlig och lagenlig scoutverksamhet
  • Kan analysera och bedöma kårens situation och verksamhet samt göra en plan för att förbättra dessa.
  • Kan rekrytera, göra handslag, stöda och handleda vuxna. Kan ge och ta emot respons.
  • Kan leda grupper bestående av vuxna och i sitt ledarskap uppmärksamma olika medlemmar och gruppens faser.
  • Kan stöda de vuxna som fungerar i kåren.

Innehåll

Modulerna:

  • Att rekrytera, stöda och handleda vuxna, 4 h
  • Att handleda och leda en vuxengrupp, 3 h
  • Att leda kårverksamheten, 4 h
  • Jag som vuxet stöd, 3 h                                               
  • Att leda en (scout)förening, 4 h