Du är här

Åldersgruppsansvarig

Åldersgruppsansvarig-utbildningen är riktad till kårens åldersgruppsansvariga för en eller flera åldersgrupper, samt akelor, kaptener och lotsar som behöver fortbildning. Som förhandskunskaper krävs att man gått grundutbildning för scoutledare. Kursens omfattning är 18 h. Den som gått kursen:

  • Förstår barn och ungas utvecklingsskeden och kan tillämpa information om scoutfostran.
  • Kan stöda barns och ungas tillväxt genom att använda scoutprogrammet.
  • Kan rekrytera, göra handslag, stöda och handleda vuxna. Kan ge och ta emot respons.
  • Kan leda grupper bestående av vuxna och i sitt ledarskap uppmärksamma olika medlemmar och gruppens faser.
  • Kan fungera som vuxet stöd i kåren.

Innehåll

Modulerna:

  • Att rekrytera, stöda och handleda vuxna, 4 h
  • Att handleda och leda en vuxengrupp, 3 h
  • Barn och unga 2, 3 h
  • Jag som vuxet stöd, 3 h                                               
  • Att anpassa programmet, 5 h