Du är här

Akela- och kaptensutbildning

Akelautbildningen lämpar sig för roverscouter och äldre ledare (över 22 år) som fungerar som ledare för en vargungeflock eller som inom kort skall inleda sitt uppdrag som akela. Kaptensutbildningen lämpar sig för roverscouter och äldre ledare (över 22 år) som fungerar som ledare för ett äventyrsscoutlag eller som inom kort skall inleda sitt uppdrag som kapten. Målsättningarna för akela och kaptens-utbildningarna är:

  • Känner till akelans/kaptenens handslag och roll
  • Känner till utvecklingen hos 7-12-åringar samt deras livsmiljö
  • Känner till sin åldersgrupps program och kan förverkliga scoutfostran i åldersgruppen
  • Kan ta i beaktande verksamhet av stigande svårighetsgrad både inom den egna åldersgruppen och över åldersgruppsgränserna
  • Kan planera ett verksamhetsår i enlighet med scoutprogrammet
  • Kan planera och förverkliga veckovisa möten
  • Kan planera och förverkliga en säker utfärd för sin grupp i enlighet med scoutprogrammet
  • Kan ta ansvar för den egna gruppens säkerhet


Akela- och kaptensutbildningarna är uppdaterade år 2013.