Du är här

Värdebaserat ledarskap

Värdebaserat ledarskap (Value Based Leadership) riktar sig till 20 – 25-åriga unga ledare i Finland och Sverige. Utbildningen arrangeras av Suomen Partiolaiset – Finlands Scouter ry i samarbete med Svenska Scoutrådet, som är takorganisationen för Scouterna i Sverige. Målet med utbildningen är att utveckla unga till ledare som handlar enligt sina värderingar och ge dem internationella erfarenheter. Värdebaserat ledarskap – utbildningar har arrangerats sedan år 2008 med väldigt positiva erfarenheter.  Utbildningen baserar sig på utbildningskonceptet, Värdebaserat ledarskap som utvecklats av Konungens Stiftelse Ungt Ledarskap. Hittills har 75 unga från Finland deltagit i utbildningen. Närmare information om utbildningen hittar du på FS:s sidor

Mer information om VBL finns på Scouternas folkhögskolas sidor. Du kan gå Värdebaserat ledarskap-utbildningen i sin helhet via Scouternas folkhögskola med den skillnaden att deltagaren själv står för eventuella reskostnader under kursen.