MOD-kurser

Alla människor är jämställda, eller är de? Är scouting öppet för precis alla? Är du säker på dina egna tankar eller har du eventuellt fördomar?

MOD-kursen strävar till att lyfta upp inre attityder och inrotade fördomar som föder eller stärker diskriminering. Den två dagar långa MOD-kursen innehåller olika samarbetsövningar, diskussioner, tankesmedjor och rollövningar. Utgångsläget för MOD-kursen är uppfattningen om människans värdighet och att alla människor är likvärdiga. De mänskliga rättigheterna, rättvisa, jämställdhet, demokrati och mångkultur är genomgående principer under kursen.  

MOD-kurserna ordnas på finska av den Evangelisk-lutherska kyrkan. Mer information om dem hittar du här