FAQ

Tänk om någon ledare försöker fuska med webbkursen och ber om hjälp av sina föräldrar/kompisar vid utförandet av kursen?

- Nå då fuskar ledaren! Förhoppningsvis lär han/hon sig ändå varifrån man kan få hjälp om något tråkigt händer. 

Måste man be om brottsregisteruttrad också av en explorerscout?

-Nej. Då explorerscouten utför sin ledarskapsövning genom att leda verksamhet för explorerscout- eller spejarscoutgrupper, rekommenderas parledarskap. Brottsregisterutdrag behöver 
heller inte ansökas om en explorerscout ensam leder en explorerscoutgrupp med stöd av en lots.

Kan kåren ansöka om brottsregisterutdraget själv, eller måste det alltid ansökas om via FiSSc?

- Kåren kan själv ansöka om brottsregisterutdrag. Vi rekommenderar dock att det görs i samarbete med FiSSc eftersom Rättsregistercentralen enklare kan ge service till några få 
instanser än många enskilda kårer.

Om jag tidigare gått kursen ”Trygga Möten” (Sveriges motsvarighet), räcker det?

- Nej, det räcker inte. ”Trygga Möten” innefattar inte utredning av brottsregisteruttraget och den baserar sig på svensk lagstifting. Du bör utföra även Tryggt tillsammans –kursen. 

Vad händer om jag inte genomför kursen? Kan man få sanktioner för ogjord kurs?

- Nej. Var och en torde förstå att det här är en viktig grej.
- Kursen kan framöver dock vara ett krav för deltagande i en del evenemang och kurser. Kårens styrelse kan om den så vill följa med vilka som utfört kursen. Finlands Scouter följer 
framöver upp deltagandet och kan vid behov påminna kåren om kursen.

Vad händer om kåren inte godkänner Tryggt tillsammans –anvisningarna som sina anvisningar?

- Varje kår är en enskild förening som har beslutande rätt. Finlands Scouter rekommenderar ändå att varje kår godkänner anvisningen som sin egen. En förutsättning för att kåren ska 
kunna be om brottsregisterutdrag är att kåren godkänt anvisningen.

Får kåren göra en egen anvisning?

- Visst, var så goda!

Kan man fungera som gruppledare om man inte utfört kursen?

- Nej! Alla gruppledare rekommendera utföra kursen redan nu år 2015. Fr.o.m. hösten 2016 blir den obligatorisk. För ledare som deltar i Finnjamboreen Roihu2016 är webbkursen 
obligatorisk!

Om en person flyttar till en kår som verkar inom ett annat distrikt, bör man då be om brottsregisteruttdraget på nytt? Kuksa ger enbart en anmärkning om att man kontrollerat brottsregisteruttdraget, men inget om innehållet.

- Ja, det måste man! Inget om innehållet i brottsregisterutdraget får lagras i kåren eller FiSSc.

Hur länge är brottsregisteruttraget i kraft?

- Enligt anvisningen får inte brottsregisteruttraget vara äldre än 6 månader gammalt. Då utdraget inte längre är i kraft kan man internt i kåren utvärdera om man behöver ansöka om ett 
nytt av enstaka ledare.

Blir trygghetsperson –uppdraget ett uppdrag i Kuksa?

- Ja, uppdraget finns inte ännu men kommer inom kort.