Du är här

Open Badge

Open Badge blir en del av scoutingen!

Vad är en Open Badge?

En Open Badge är ett digitalt märke som används internationellt (se Mozilla Open Badge) för att synliggöar kunskap, färdigheter, kompetens och erfarenhet. Open Badges kan användas när man söker jobb, i studierna och för framtida förtroendeuppdrag som ett intyg på kunskap och kompetens. Det går att lägga till märket på den elektroniska CV:n eller dela den på sociala medier. Finlands Svenska Scouter r.f. samarbetar med SFV för att kunna erbjuda ett kompetensintyg i anslutning till våra Open Badges. Kompetensintyget intygar att scouten mött alla kriterier som ställts och att hen uppnått den kompetens som märket hänvisar till.

Varför beviljas Open Badges i scoutingen?

Syftet med Open Badge är att synliggöra vad scouten lärt sig utanför skol- och arbetslivet. Med hjälp av Open Badgen kan man, t.ex. i sociala medier visa på den kompetens och kunskap man har fått i scoutverksamheten. Märket kan laddas upp i ePortfolio-systemet (t.ex. i Kyvyt.fi), Facebook, Google + eller i andra sociala medier. Det bästa av allt är att alla märken är samlade på ett ställe och man kan smidigt visa upp all inhämtad kunskap.

Open Badges är ett öppet koncept som inte är bundet till specifika organisationer, läroinrättning, IT-lösning eller verktyg. Scouten kan avgiftsfritt använda Open Badgen och smidigt på ett ställe samla ihop märken som intygar olika kompetenser.

Open Badges blir allt vanligare och redan nu använder många läroinrättningar och organisationer dem för att visa på kunnande. Det är bra att komma ihåg att läroinrättningen själv väljer om de kan räkna till godo den kompetens som märket intygar. I arbetslivet kan Open Badge användas i stället för eller vid sidan om ett traditionellt arbetsintyg.

Alla Open Badge som beviljas från scoutverksamhet är sådana som stöder scouten i studierna eller i arbetslivet. De intygar en verklig kompetens och med hjälp av dem kan du synliggöra det kunnandet som på andra sätt är svåra att visa eller få intyg på

Vilka Open Badges finns redan nu ?

Kårchef

Kårchefens uppdrag är mångfacetterat och förutsätter kompetens i ledarskap, föreningens organisation och ledning, kommunikation, samarbete och samverkan samt kvalitetssäkring. För att kunna ansöka om märket ska kårchefen ha innehaft uppdraget två år. Till ansökan bifogas också en rekommendation från kårcoachen.

 

Kårekonom

Kårekonomens uppdrag är nyanserat och förutsätter kompetens i förvaltning, ekonomistyrning, ekonomirapportering, medelsanskaffning och intern kontroll.

 

 

Julkampanjchef 

Open Badgen beviljas till en person som innehaft uppdraget julkampanjchef i scoutkåren. Adventskalenderkampanjen är scoutingens viktigaste verktyg för fundraising och den största delen av försäljningsintäkterna går direkt till den lokala scoutkåren.

 

 

Fundraiser

Open Badgen beviljas åt en person som har införskaffat ett kunnande om medelanskaffning i scoutingen. Kompetensen kan ha utvecklats till exempel genom att vara ansvarig för en fundraisingkampanj eller medan personen har fungerat som chef för julkampanjen.

 

 

Utbildare

Open Badgen beviljas en person som fungerat som utbildare under en av Finlands Svenska Scouters kurser (under fler än en modul) och som varit med i en kursstab. Att fungera som utbildare förutsätter kompetens inom utbildningsplanering och utvärdering samt mångsidigt pedagogiskt kunnande och ämneskännedom.

 

Kursansvarig 

Open Badgen beviljas en person som fungerat som kursansvarig för en av Finlands Svenska Scouters kurser (fler än en modul). Att fungera som kursansvarig förutsätter kompetens inom utbildningsplanering och utvärdering samt mångsidigt pedagogiskt kunnande, god    organisationsförmåga och målinriktat ledarskap. 

 

 

Ansök här

Kårchef & Kårekonom: En grupp bestående av FiSSc:s och SFV:s representanter går igenom ansökningarna för Open Badge och kompetensintyg två gånger per år (15.3 och 30.9). Efter att ansökan godkänts beviljar FiSSc Open Badgen och SFV ger ett kompetensintyg.

Koordinatorn med ansvar för ledastöd svarar gärna på frågor.

FAQ

- Vad är en Open Badge?

Wikipediabeskrivningen av Open Badge är tydlig, Mozillas hemsida ger ytterligare information!

- Var är mina Open Badges?

Open Badges samlas i ett pass, det kan du sedan dela på sociala medier om du vill!

- Jag kom på en bra Open Badge som skulle stöda scouterna i studie- och arbetslivet, vem ska jag kontakta?

Jättefint! Ledarstödskoordinatorn tar gärna emot idéer som stöder vårt mål att synliggöra kompetenser inom scoutingen, du hittar hennes kontaktuppgifter här.

 

Mera information

SFV

Ledarstödskoordinatorn

 

Utbildare-tygmärket och Open Badge

Att utbilda under en scoututbildning kräver både bred ämneskännedom och mångsidigt pedagogiskt kunnande. Utbildning är väldigt viktigt inom scoutingen för att stödja den enskilda scoutens utveckling samt för att stödja kårerna till att skapa mer kvalitativ verksamhet. Under hösten 2017 har vi därför inom Finlands Svenska Scouter velat premiera och lyfta fram alla förbundets fantastiska utbildare – genom att ge dem ett Utbildare-tygmärke samt möjligheten att ansöka om Open Badge för utbildare och/eller kursansvarig.

Under hösten 2017 har totalt 84 personer blivit premierade, 24 utbildare premierades under förbundens höstmöte i Vasa 29.10 och de övriga har fått sitt märke och info per post. Det som är klart är att det finns en otroligt bred kompetens bland utbildarna i FiSSc.

Utbildare premieras då de utbildat under en eller flera av följande utbildningar som arrangerats av FiSSc under de senaste 2 åren (2015 och framåt):

  • Grundutbildning för scoutledare
  • Gruppledarutbildning för explorerscouter
  • Akela-, kaptens- och lotsutbildning
  • Navigationskurs
  • VHF-kurs
  • Båtförar- och skärgårdsskepparkurs
  • Skepparkursens teoridel
  • UTE kurserna 1,2 & 3


Utbildare-tygmärket
Alla som sedan början av år 2015 utbildat inom FiSSc tilldelas ett Utbildare-tygmärke (se bilden nedan).                                         
Därtill tilldelas de som utbildat under 5 utbildningar ett mindre stjärnmärke som tillägg till Utbildare-märket.
Tygmärket får gärna bäras på uniformens högra arm. Colin Thaa har planerat märkena.

    

Open badge för utbildare och kursansvarig
Tillsammans med gruppen för ledarstöd har vi arbetat fram Open Badge för både utbildare och kursansvarig. De elektroniska märkena kan användas som stöd i t.ex. arbetssökning och då man ska beskriva sin kompetens.
Läs mer om Open Badge ovan och gör ansökan på sidan: http://ansokan.scout.webbhuset.fi/open_badge/

Tanken är att framöver (år 2018 och framåt) enbart premiera de utbildare som får sina tilläggsmärken (5 stjärnemärket) i samband med höstmötet. De övriga utbildarna får sitt märke och info om Open Badge per post efter att de utbildat för första gången.

Kontakta utbildningskoordinatorn vid frågor om utbildning inom FiSSc.