Ledarskap inom scoutingen

Ledarskap är ett brett och mångfacetterat fenomen. Därför behöver man se det ur olika perspektiv. Det sätt på vilket man ser på ledarskap inom scoutingen heter scoutingens ledarskapsuppfattning:

Ledarskap är de redskap som hjälper barn och unga att vara aktiva och agera som ansvarstagande medborgare både lokalt, nationellt och internationellt samt att på det sättet förändra världen.

Ledarskap kan beskrivas både som något man gör och som egenskaper hos en person. Inom scoutingen sammanfaller dessa i scoutorganisationernas gemensamma ledarskapsmodell. Alla scoutledare kan använda ledarskapsmodellen för att bedöma, utveckla och förverkliga scoutverksamheten och ledarskapsfrågor inom den.