Du är här

Kom med som scoututbildare!

Inom scouterna ordnar vi en drös av olika sorters evenemang och utbildningar, såväl åldersgruppsevenemang som färdighets- och ledarskapskurser. Bakom varje kurs finns en motiverad stab som har arbetat hårt för att förverkliga kursen.

Stabsmedlemmarna är helt vanliga kårledare som har valt att utveckla sig själva samtidigt som de bidrar till att flera FiSSc:ar har möjlighet till nya upplevelser, kontakter och lärdomar. Vi välkomnar dig varmt med i den här gemenskapen.

Alla har vi en gång varit med för första gången i en stab!

Stabscefen för grundutbildning för scoutledare och för alla kurser på scoutledarfortsättningskurs-utbildningsnivå rekryteras av utbildningsgruppen, så att utbildningsgruppen har huvudansvaret för att en stabschef finns.

Stabschefen för utekurser rekryteras av utegruppen, så att utegruppen har huvudansvaret för rekryteringen.

Stabschefer för övriga kurser och evenemang rekryteras av den ansvariga gruppen. Ett exempel på detta är sjökurser- och evenemang vars rekrytering sjörådet ansvarar för.

Samtliga rekryterade stabschefer bör ingå ett handslag med den utsedda handledaren för kursen eller evenemanget. 

Staben rekryteras av den ansvariga gruppen i samråd med stabschefen. Ifall stabsrekryteringen drar ut på tiden rekommenderas att stabsrekryteringen ändå påbörjas.

Målsättningen är att det i varje stab finns såväl nya talanger som ledare som har tidigare erfarenhet. På så vis får vi en mer mångsidig stab och vi lär oss mer av varandra. Eftersom stabsmedlemmarna ofta kommer från olika kårer, eller till och med regioner, får du goda kontakter och nya vänner från hela FiSSc.

Oberoende av var ditt intresse ligger uppmuntrar vi dig att fylla i Utbildarpoolen och den vägen berätta hur just du vill bidra till ett bättre FiSSc.