Du är här

Instruktörs- och organisationsutbildning

Suomen Partiolaiset – Finlands Scouter ry ordnar instruktörs- och organisationsutbildning (på finska). Kår-, program- och utbildningsinstruktörerna fungerar som FiSSc och distriktens centrala aktörer. Mer information om instruktörsutbildningarna hittar du här.

Organisationsutbildningen är riktad till scouter som fungerar som styrelseledamot inom FiSSc eller FS. Närmare information finns här.

Övrig utbildning som ordnas för förtroendevalda inom FiSSc och FS är utbildningshelheterna Välkommen till distriktet och Att leda en grupp i distriktet.