Du är här

Finskspråkig scoututbildning

FiSSc ordnar årligen många kurser, men det är också möjligt att delta i kurser som arrangeras utanför vårt förbund. Majoriteten av de finskspråkiga distrikten välkomnar nämligen utomstående deltagare, ifall det bara finns utrymme på kursen.

Det finns massvis med positiva sidor av att delta i en kurs i ett annat distrikt

  • kurserna du kan välja mellan blir mycket fler och du har möjlighet att gå specialkurser som inte erbjuds i FiSSc
  • du träffar nya människor och knyter kontakter
  • du lär dig nya scouttraditioner och får en möjlighet att reflektera över hur sådant som är självklart för dig och dina scoutkompisar kanske inte är det i ett annat scoutsammanhang
  • du får öva ett annat språk och lära dig scoutterminologi på finska
  • du lär dig massvis med nya saker som du inte hade lärt dig på en FiSSc kurs

Du behöver inte vara orolig för att din finska måste vara perfekt för att hoppa på en finskspråkig kurs. Mottagandet har hittills alltid varit välkomnande och uppmuntrande på de kurser enskilda FiSSc medlemmar har deltagit i. Längst nere på sidan hittar du en kort ordlista i scoutterminologi som du kan ha med dig.

De olika distrikten har alla egna anmälningstider och anmälningsförfaranden. Som utomstående gör du bäst i att kontakta distriktets kansli per e-post eller telefon och fråga ifall det är möjligt att anmäla sig till en kurs. Observera att det i slutändan alltid är upp till distriktet ifråga att bedöma om de har möjlighet att ta med en utomstående kursdeltagare.

Nedan finns länkar till utvalda scoutdistrikts utbildningssidor:

Pääkaupunkiseudun Partiolaiset

Uudenmaan Partiopiiri

Lounais-Suomen Partiopiiri

Pohjanmaan Partiolaiset

Hämeen Partiopiiri