Du är här

Utbildning

På de här sidorna finns information om utbildning inom scouting. Utbildningarna arrangeras av kårerna, regionerna, FiSSc, övriga distrikt och centralorganisationen Suomen Partiolaiset – Finlands Scouter ry. Närmare information om utbildningarna hittar du i vänstra spalten.

Vid frågor gällande utbildning kontakta regionkoordinatorn med ansvar för utbildning. Vi rekommenderar att varje kår utser en utbildningsansvarig som informerar om aktuella utbildningar åt kårens medlemmar. Alla utbildningar hittar du även i händelsekalendern.

De senaste nyheterna gällande utbildning inom scouting hittar du i Koulutusviesti, på Twitter (#partiokoulutus) och på Facebook (Partiokoulutus-gruppen). Alla intresserade är hjärtligt välkomna att följa dessa kommunikationskanaler!

Luokittelu: