Du är här

UTE 3

Bara genom att utmana dig själv kan du lära dig hur du klarar dig och överlever i naturen, också vid mer krävande situationer. På UTE 3 -kursen får du testa det! Det är en tuff kurs var du får testa dina gränser och öva dig på att klara dig med minsta möjliga utrustning. Kursen ordnas vartannat år.

Målgrupp: minst 16 år fyllda explorer- och roverscouter som gått UTE 2 -kursen eller innehar motsvarande färdigheter.

Luokittelu: