Du är här

Tävlingen om silveryxan

Tävlingen om Silveryxan är en lägertävling för röken/byn/lägerkåren på förbundsläger.  I tävlingen ingår flera delar som t ex lägerbålsprogram, p-rådd, underlägerrop osv.

 

TÄVLINGSSTADGAR

1. Syfte
För att öka samhörighetskänslan inom lägerkårerna eller motsvarande enheter på lägret, för att inspirera till en viss grad av tävlingskänsla mellan lägerkårerna och för att bidra till att lägret blir lyckat kommer en tävling mellan lägerkårerna att ordnas fotlöpande under lägertiden.

2. Plats och tidpunkt
Tävlingen genomförs under den ordinarie förbundslägertiden.

3. Arrangörer
Ansvariga för tävlingen är lägerchefen och programcheferna.

4. Övervakning, jury
Lägerledningen fungerar som övervakare och som domarkollegium.

5. Kallelse
Kallelsen publiceras i samband med lägerkallelsen i form av information om tävlingen, dess syfte och bedömningsgrunderna.

6. Deltagare
I tävlingen deltar alla lägerdeltagare, lägerenheter, administrativa enheter och tillfälliga lägersammansättningar och lägergrupperingar.

7. Klassindelning
Klassindelning saknas.

8. Anmälan, anmälningsavgift
Anmälan sker i och med att man deltar i lägret. Deltagandet är avgiftsfritt.

9. Ekonomi, arrangemang
-

10. Tävlingstekniskt innehåll
Följande riktgivande aktiviteter inverkar på tävlingsresultatet:
1. Lägerkårens hejarop (bedöms under de första lägerdagarna)
2. Lägerkårens port (bedöms dagen före besöksdagen)
3. Antalet morgondoppare vid morgontvagningen (dagligen: lkc meddelar)
4. Bästa program på avslutningslägerbålet
5. Resultat i patrullrådighetstävlingen
6. Finalister i volleybollcupen
7. Resultat i orienteringstävlingen
8. Resultat i specialaktiviteterna (meddelas på lägret)
9. Lägerledningens granskning av lägerkårens område
10. Lägerchefens dagliga intryck

11. Resultaträkning, utkorande av segrare
Ställningen i tävlingen noteras med utdelade symboler som fästes på lägerkårens port. Ställningen antecknas dagligen också på stora anslagstavlan..

12. Protest
Protester beaktas inte.

13. Publicering av resultaten
De officiella resultaten meddelas vid lägrets avslutning och publiceras i förbundets tidning i samband med lägerrapporten.

14. Pris
Tävlingspriset är ett vandringspris, en silveryxa fäst på ett träunderlag, kallad ”Silveryxan”. På underlaget fästes en silverplakett i vilken ingraveras lägrets namn, årtal och vinnande lägerkårs namn. Vandringspriset ”Silveryxan” vandrar evigt. Prisets mottagare erhåller diplom. Priset bör återlämnas till förbundet senast två månader före följande läger. Förbundet ombesörjer ingraveringarna i vandringspriset.

15. Arkivering
-

16. Fastställande och ändring av stadgar
Dessa regler är godkända och fastslagna av förbundsstyrelsen 10.1.1993 och kan ändras på förslag av förbundsstyrelsen eller på initiativ eller förslag av programsektionen.