Du är här

Tävlingen om Mässkärs båk

Mässkärs båk tilldelas den kår som har det bästa lägerbålsprogrammet på sjöscoutledardagarna H2O-scout.

 

TÄVLINGSSTADGAR

1.  Syfte
Syftet med tävlingen är att bidra till bättre finlandssvensk scoutunderhållning.

2. Plats och tidpunkt
Tävlingen om Mässkärs båk ingår som en programpunkt i de årliga sjöscoutledardagarna och bildar stommen i lördagskvällens samvaro.

3. Arrangör
Tävlingen arrangeras av Sjörådet och den lokala värden för sjöscoutledardagarna eller av en speciell, för ändamålet tillsatt arbetsgrupp.

4. Övervakning, jury
Juryn består av nuvarande och tidigare sjöinstruktör och meriterade underhållare som väljs till juryn under sjöscoutledardagarnas inledande fas. Juryns beslut kan ej överklagas. 

5. Kallelse
Inbjudan till tävlingen kungörs i någon scoutpublikation i samband med kallelsen till sjöscoutledardagarna. Inbjudan bör innehålla uppgifter om tävlingens regler, ändamål och arrangörer.

6. Deltagare
I tävlingen deltar kårlag, vilkas storlek inte är definierade. En kår kan delta med flera lag.

7. Klassindelning
-

8. Anmälan, anmälningsavgift
Anmälningarna bör kårvis vara arrangörerna tillhanda senast en timme före tävlingen. En frivillig avgift kan under kvällen uppbäras till förmån för något välgörande ändamål.

9. Ekonomi, arrangemang
Tävlingen ingår i sjöscoutledardagarnas program och sålunda i dagarnas budget.

10. Tävlingens ursprung
Tävlingen om Mässkärs båk instiftades av Jakobstads Sjöscouter i anslutning till Sjöscoutledardagarna i Jakobstad i april 1979.

11. Tävlingstekniskt innehåll
I tävlingen deltar man med scoutunderhållning under en programtid som omfattar 5 - 10 minuter.

12. Resultaträkning, utkorande av segrare
Programmets kvalitet är den viktigaste bedömningsgrunden. Som meriterande kvalitet har bl.a. räknatsprogrammets anknytning till aktuella scouthändelser, att många medverkar i programmet och att programmet engagerar sin publik, liksom naturligtvis de konstnärliga förtjänsterna. Juryn avgör i vilken mån eventuella avsteg från programtiden inverkar på bedömningsresultatet.

13. Protest
Protest kan ej inlämnas.

14. Publicering av resultaten
Resultaten av tävlingen och summan frivilliga avgifter meddelas under trivselkvällens lopp och noteras i FiSSc:s ledarpublikation.

15. Pris
Tävlingstrofé är en evigt vandrande kopparfyr, Mässkärs båk, i vilken ingraveras namnet och årtalet på det segrande kårlaget. Trofén förvaltas av segraren fram till nästa tävling.

16. Arkivering
-

17. Fastställande och ändring av stadgar
Dessa regler är fastställda av förbundsstyrelsen 10.1.1993 och de kan ändras av förbundsstyrelsen på eget initiativ eller på förslag av Sjörådet.

 

Reglerna på denna sida är ändrade till den mån att samtliga "Sjöscoutkommittén" har bytts ut mot "Sjörådet", i och med ett namnbyte skedde på gruppen i samband med FiSSc:s organisationsomändring 2004.