Du är här

Tävlingar

Inom scoutverksamheten finns ett antal tävlingar som den individuella scouten kan delta, samt som scouter i lag kan delta i. Dessa tävlingar anordnas på både regionell nivå samt förbundsnivå, men förutom det så finns det möjlighet att delta i Finlands Scouters tävlingar i patrullfärdigheter.

Här nedan finns tävlingstadgar för ett antal tävlingar som anordnas med jämna mellanrum på förbundsnivå, men om man har intresse så kan man tillämpa samma tävlingsstadgar på kårnivå och arrangera en dylik tävling mellan grannkårerna eller inom den egna kåren.

Tävlingsstadgar

 • Tävlingen om Sten Nylanders vandringspris 
 • Tävlingen om Silveryxan
 • Sök och Finn
 • På rätt köl
 • Tävlingen om Mässkärs båk
 • FiSSc:s navigationstävling
 • Sjöscouttävlingen
 • Med rätt paddel 

Finlands Scouters tävlingar i patrullfärdigheter

Arrangeras årligen tre gånger, som vår-, höst- och vintermästerskap. Tävlingsklasserna för dessa tävlingar definieras enligt nedanstående. Under tävlingen avgörs också mästerskapet distriken/FiSSc emellan.

 • Flickpatrullerna deltar i den oranga, blåa och bruna serien.
 • Pojk- och blandpatrullerna deltar i den gröna, röda och gråa serien.
 • Deltagarnas ålder beräknas enligt hela år fyllda under tävlingsåret.
 • Oranga och gröna serien: Tävlingspatrullen består av fem 12 – 15-åriga scouter vars sammanlagda ålder är högst 70 år. Banans maxlängd är 9 km.
 • Blåa och röda serien: Tävlingspatrullen består av fyra 14 – 18-åriga scouter vars sammanlagda ålder är högst 68 år. Banans maxlängd är 20 km för den blåa serien och 25 km för den röda serien.
 • Bruna och gråa serien: Tävlingspatrullen består av tre minst 18 år gamla scouter. Banans maxlängd är 25 km för den bruna serien och 36 km för den gråa serien.
 • Utöver dessa serier avgörs även mästerskapet för roverscouter mellan de patruller vars samtliga medlemmar är 18 -22 år. Roverscoutmästerskapet avgörs på basen av de poäng roverscoutpatrullen fått i den bruna eller gråa serien.

Patruller som inte uppfyller tävlingsreglernas krav kan delta utanför tävlingen. För mera information om tävlingsreglerna (finska).

Vårmästerskapen arrangeras i maj eller första veckoslutet i juni och är för oranga och gröna serien. Höstmästerskapen arrangeras för blåa, röda, bruna och gråa serien och arrangeras i september eller oktobers första veckoslut. Vintermästerskapen arrangeras i februari eller mars och riktar sig till samtliga tävlingsserier.

Finlands Scouters vargunge- och äventyrsscouttävlingar

Finlands Scouter ger varje år ut färdiga tävlingspaket för vargungar och äventyrsscouter, som kårer kan direkt (eller med viss modifikation) använda vid sina egna evenemang.

Luokittelu: