Du är här

VHF-kurs

Enligt lag måste skepparen på en båt med VHF-utrustning ha VHF-certifikat. Sjö-VHF-kursen är lämplig för alla som rör sig på en båt med VHF-utrustning. Målet med kursen är att kursdeltagaren får de kunskaper som behövs för att avlägga kusttrafikexamen. Efter godkänd examen kan SRC-kusttrafikcertifiikat (VHF- certifikat) ansökas från Kommunikationsverket.

Kursen riktar sig till explorer-, roverscouter samt ledare och arrangeras vid behov.

Kursens mål

VHF kursens målsättning är att kursdeltagaren efter kursen:

  • innehar de kunskaper som behövs för att avlägga kusttrafikexamen

  • har fått möjlighet att prova på radioutrustning i praktiken

Kursens innehåll

Genomgång av sjö-VHF telefonen samt digital tilläggsutrustning (DSC), radiotrafikens regler, kanalanvändning, nöd-, il- och varningstrafik, bokstaveringsalfabetet, DSC och praktiska övningar.

Kursens omfattning

Kursen ordnas som en veckosluts- eller endagskurs. Kursen avslutas med kusttrafikexamen.

Kursens litteratur

Materialet finns i elektronisk form på Kommunikationsverkets webbplats, men kan även beställas av kommunikationsverket. För övning kan även denna webbplats om GMDSS  användas.