Du är här

Skolningsseglatser med s/y Navigator

Varje sommar ordnar FiSSc seglatser med skolningsbåten s/y Navigator. De längre seglatserna är Skärgårdsseglatsen i skärgårdsmiljö med övernattning i hamnar, Kustseglatsen i lite mer varierande vatten, där också nattsegling ingår, och Offshoreseglatsen där du seglar flera dagar i sträck utan att se land. Dessutom ordnas kortare kvälls-, dags- och veckoslutsseglatser.

 

Skärgårdsseglats

Målgrupp: Spejar-, explorer- och roverscouter som vill uppleva den finländska skärgården.

Evenemangets mål:
•Lära sig och testa de kunskaper och färdigheter man har
•Ge möjlighet att lära känna andra scouter
•Bekanta sig med FiSSc:ens skolningsfartyg
•Bekanta sig med Finlands skärgård
•Kan fungera som besättningsman i olika uppgifter
•Utveckla vi-anda, samarbetsförmåga, självkänsla, ärlighet, kreativitet och påhittighet.

Evenemangets innehåll:
En ca 5 dagar lång seglats i skärgården som inkluderar; övning av navigation i skärgården, känna till säkerhetsutrustningen ombord, matlagning ombord, segeltrim, allmänt sjömannaskap.

På den här seglatsen får du prova om charmen med segling är något för dig och du får chansen att lära känna s/y Navigator! Du lär dig en hel del om segling och grunderna i navigation. Seglatsen är ungefär fem dagar lång och förutom att du får segla så får du chansen att uppleva vår vackra skärgård då vi besöker många sevärda hamnar! Solsken hela dagen och simning efter båten. Varma klippor i solnedgången. Sommarregn ute på en fjärd och sedan bastu i hamn. En verklig sommarupplevelse!

 

Kustseglats

Målgrupp: Spejar-, explorer- och roverscouter som vill upptäcka kuster längre bort.

Evenemangets mål:
•Lära sig och testa de kunskaper och färdigheter man har
•Fördjupa sina kunskaper
•Bekanta sig med mörkernavigering och vaktsystem
•Ge möjlighet att lära känna andra scouter.
•Kan fungera som besättningsman i olika uppgifter
•Utveckla vi-anda, samarbetsförmåga, sälvkänsla, ärlighet, kreativitet och påhittighet.

Evenemangets innehåll:
En ca 10 dagar lång seglats i kustområden som inkluderar; mörkernavigering, vaktsystem, navigation i skärgården samt öppnare vatten, säkerhetsutrustningen omborn, matlagning ombord, segeltrim, allmänt sjömannaskap.

Den här seglasten bjuder på lite mera krävande segling! Du får upptäcka kuster lite längre bort! Det blir lite nattsegling, nattnavigation och vaktsystem! Solsken och vinden som drar i seglen ute på öppna fjärdar. Spanande efter fyrar vid horisonten. En kopp kaffe mitt i sommarnatten ute på ett hav med gott sällskap och bra historier (speciellt då man har hundvakten nån gång på morgontimmarna...). En minnesvärd upptäcktsresa!

 

Offshore-seglats

Målgrupp: Explorerscouter och roverscouter som vill utmana havet.

Evenemangets mål:
•Lära sig och testa de kunskaper och färdigheter man har
•Utmaning, fördjupa sina kunskaper
•Kan fungera som besättningsman i olika uppgifter
•Öva elektronisk navigering samt navigering på öppet hav
•Ge möjlighet att lära känna andra scouter.
•Utveckla vi-anda, samarbetsförmåga, sälvkänsla, ärlighet, kreativitet och påhittighet.

Evenemangets innehåll:
En ca 12 dagar lång seglats som inkluderar; offshore segling, elektronisk navigering, vaktsystem, dygnet-runt-segling, säkerhetsutrustningen ombord, matlagning ombord, segeltrim, allmänt sjömannaskap.

På denna seglats är det segling så tusan som gäller! Målet ligger någonstans längre bort! För att nå det blir det dygnet-runt-segling, vaktsystem, elektronisk navigering och allt annat vad det innebär! En utmaning för dig som seglat tillräckligt i den egna skärgården!

 

Övriga seglatser

Utöver ovanstående seglatser (varav alla i regel ordnas 1-2 ggr/sommar) så ordnas också i allmänhet:
- Nybörjarseglats för roverscouter och ledare (Eller seglingskurs för nybörjare) - en veckoslutsseglats som riktar sig till roverscouter och ledare med liten eller ingen seglingserfarenhet från tidigare.
- Roverscout- och ledarseglats - en veckoslutsseglats som i allmänhet ordnas på hösten för att erbjuda roverscouter och ledare som fyllt sina sommarveckor med jobb och annat en chans att ändå få segla.
- Kvälls-/ dagsseglatser för de yngre åldersgrupperna

Sista anmälningsdag till seglatserna är i regel 15.4. För koll på kommande seglingssäsongs seglatser; kolla händelsekalendern på scout.fi eller Evenemangskatalogen.