Du är här

Skepparcertifikat

Hur man blir scoutskeppare

Sjöverksamhetens uppgift är att utbilda gastar och skeppare för långfärdssegling. Som kompletterande, inte konkurrerande, organisationer finns båtklubbarna och navigationssällskapen.

Sjöverksamhetens utbildning är i första hand praktisk, enligt Baden-Powells motto learning by doing. Vi har med våra båtar ett unikt och värdefullt material att, utgående från verkligheten, utbilda våra medlemmar i båtkunnande med allt vad det innebär. Scouternas skolningssystem innebär en lång process, som helst skall börja i vargungarna. Först skall man bli en duktig och erfaren gast, därefter en duktig och erfaren skeppare. Vår utbildning skall gå till ryggmärgen, inte bara till huvudet.

Utbildningen till de olika båtförarcertifikaten sker genom FiSSc kurser, och Sjörådet rekommenderar att man tar kurserna i följande ordningsföljd om man vill komplettera med Finlands Navigationsförbunds kurser:

 1. Kårens navigationsutbildning
 2. Båtförarkurs
 3. Finlands Navigationsförbunds skärgårdsnavigation
 4. Sekondkurs
 5. Skärgårdsskepparkurs
 6. VHF-kurs
 7. Motorkurs
 8. Finlands Navigationsförbunds kustnavigation
 9. Sjöräddningskurs
 10. Skepparkurs

Scouternas tre klasser av båtförarcertifikat

 1. Övningscertifikat
 2. Skärgårdscertifikat
 3. Högsjöcertifikat

Nedan finns förklaringar på certifikaten. De korrekta kraven kan ni läsa i Säkerhetsbestämmelser och -direktiv för scoutverksamhet till sjöss.

 

Övningscertifikatet

Beviljas av kårchefen. För att få certifikatet måste du som ansöker om certifikatet:

 • ha tillräcklig kunskap att framföra en viss båt säkert inom ett övningsområde
 • vara minst 15 år gammal och förverkligat spejarscoutprogrammet
 • ha seglat minst en säsong och deltagit i framförandet av båten
 • vara godkänd i scouternas båtförarkurs (både teori- och praktikdelen)

Certifikatet gäller segling i dagsljus. Med certifikatet får du framföra en båt på ett övningsområde som bestämts av kårstyrelsen och som meddlats till FiSSc sjöinstruktör.

Övningsområdet kan variera mellan olika personer i kåren. Det intressanta är att det enligt reglerna är möjligt att med övningscertifikat övernatta vid en annan hamn än hemmahamnen, bara utfärdshamnen finns på övningsområdet. Det finns alltså möjlighet för patrullscouter att på egen hand åka på veckoslutseglats! Men den aktiva seglingen sker på dagen. På nätterna skall båten vara förtöjd.

Kom ihåg att certifikaten är båt-specifika, vilket innebär att man alltså kan bevilja personer övningscertifikat för kårens övnngs båt tidigt och certifikat för den större och mera krävande båt senare.

Kåren måste alltså anmäla till sjörådet/sjöintruktören då de beviljar övningscertifikatet, annars gäller certifikatet inte. Anmälan bör innehålla följande uppgifter:

 • Personens namn
 • Båtens namn och segel/registrerings-nummer
 • Övningsområdets utsträckning

Skärgårdscertifikatet

Förordas av kårchefen och beviljas av sjöintruktören. För att kunna ansöka om skärgårdscertifikat krävs att du:

 • är 18 år (vid undantagsfall 17)
 • har minst 30 seglingsdygn som gast
 • har FHJ1
 • blivit godkänd i scouternas skärgårdsskepparkurs
 • genomgått kårens sekond-kurs

Kravet på seglingserfarenhet är enligt säkerhetsföreskrifterna tillräcklig erfarenhet, men 30 seglatsdygn är en bra fingervisning. Det bästa sättet att lära känna den båt du skall skeppa är att delta i underhållet av båten.

Teoretiskt kan man förkovra, inte ersätta, sina kunskaper med Finlands Navigationsförbunds skärgårdsskepparexamen. Scouternas skärgårdscertifikat och Navigationsförbundets skärgårdsskepparexamen är två helt skilda saker och bör inte förväxlas!

Med skärgårdscertifikat får du skeppa seglatser inom skärgårdsområde, som i praktiken betyder segling i Finland. Certifikatet gäller även mörkersegling.

 

Högsjöcertifikatet

Förordas av kårchefen och sjöinstruktören och beviljas av FS sjöscoutgrupp. För att kunna ansöka om högsjöcertifikat bör du vara minst 20 år gammal. Fem kurser eller examen samt erfarenhet behövs:

 • FS skepparkurs
 • FS sjöräddningskursen
 • VHF-certifikat (SRC eller högre)
 • FHJ I-kurs
 • genomförd grundutbildning för scoutledare
 • tillräcklig seglingserfarenhet på öppet hav (Sjöscoutgruppens riktlinje: 50 dygn seglingserfarenhet varav 30 dygn som skeppare på scoutbåt under de senaste 5 åren samt åtminstone 1500 sjömil öppethavs seglingserfarenhet)

Framhållas bör att man med ett högsjöcertifikat kan föra befäl på båtar och rutter som i nödsituationer kan kräva nästan en yrkesmässig funktion. Att ge sig ut på sådana äventyr utan tidigare skepparerfarenhet skulle vara ansvarlöst och dumdristigt. Den huvudsakliga processen mellan skärgårdscertifikatet och högsjöcertifikatet är att utrusta sig med en aldrig för stor skepparerfarenhet. Med högsjöcertifikat får man skeppa seglatser på alla områden båten är besiktigad för.

 

Anvisningar för certifikatansökan

Certifikatansökan (PDF -format)

Fyll i alla uppgifter omsorgsfullt!

Scoututbildning

Kontrollera att du uppfyller de krav som ställs här nedan.

Övriga kurser

kurser som har anknytning till sjöscouting på något sätt.

Läger

Anteckna endast läger där du tex. fungerat som skeppare eller på annat sätt gjort något som påverkar ansökningen.

Långfärder

Anteckna alla seglatser, långa och korta, kontrollera att du uppfyller kraven. Om du ansöker om certifikat för öppen sjö skall du anteckna om du varit skeppare på seglatserna. Använd extra papper vid behov.

 

SRC kusttrafikcertifikat (VHF)

Enligt reglerna borde alla som framför en båt med en VHF-telefon ha certifikat för det. För att få ett s.k. "VHF-certifikat" måste man bli godkänd i en tent anordnad av Kommunikationsverket. För att stöda scouterna i sin utbildning arrangerar FiSSc vart annat eller vart tredje år en VHF-kurs.

 

Examensmaterialet får man exempelvis genom att ringa Kommunikationsverket i Helsingfors, tfn 09-696 6500. Man kan samtidigt anmäla sig till en tent. Materialet finns också i elektronisk form på Kommunikationsverkets webbplats. 

 

Till provet skall man ta med:

 • en kulspetspenna
 • ett passfoto (1 st) som inte får vara äldre än 1 år
 • identitetsbevis

Mer information om SRC här