Du är här

Skärgårdsskepparkurs

Skärgårdsskepparkursen är en arrangerad färdighetskurs som, i och med år 2009, krävs för skärgårdscertifikat (eller motsvarande kunskap).

Kursen är en fortsättningskurs på Båtförarkursens teori- och praktikdel. Under denna kurs utvecklar kursdeltagaren sitt skepparskap i navigation och sina kunskaper i att utbilda scouter ombord på en segelbåt.

Kursen är indelad i en teori- och praktikdel. Sjörådet arrangerar teoridelen och Kåren praktikdelen. Efter avklarad kurs har kursdeltagaren möjlighet att ansöka om skärgårdscertifikat.

Observera att denna kurs inte skall förväxlas med Finlands Navigationsförbunds kurs med samma namn.

 

Kursens  målgrupp:

Explorer- och roverscouter som genomgått båtförarkursen, eller har motsvarande utbildning.

Kursens mål:

Avsikten med kursen är att kursdeltagaren skall ha tillräcklig med kunskap för att kunna fungera som en ansvarsfull skeppare på en scoutbåt i skärgårdsområden.

Kursens innehåll:
  • Program och skolning ombord

  • Skaffning och hygien

  • Skärgårdsnavigation

  • Elektroniska navigationshjälpmedel

  • Lagar och förordningar

  • Säkerhet ombord

  • VHF-bruk och nödmeddelande

  • Seglatsplanering

  • Skepparansvar och sjöscouting

Kursens omfattning:

Denna teoretiska kurs ordnas under ett veckoslut under vårvintern. I slutet av teoridelen ordnas en tent som testar deltagarnas kunskaper i de behandlade ämnena. Efter godkänd tent och godkänd praktikdel kan kursdeltagaren ansöka om skärgårdscertifikat.

Kursen erbjuds även som flerformskurs.

Efter godkänt skärgårdscertifikat som beviljas av Sjörådet kan kursdeltagaren gå vidare till Skepparkursen.