Du är här

Sjöräddningskurs

Sjöräddningskursen lämpar sig för alla roverscouter och ledare fyllda 18 år. Speciellt viktig är den för alla som rör sig till havs. Kursdeltagarna fördjupar sig i det man måste behärska om man råkar ut för en sjöolycka. Kursen är påfrestande, men inte lika påfrestande som en verklig situation. Ett av kraven för att högsjöcertifikat beviljas är genomgången sjöräddningskurs.

Kursens mål

Sjöräddningskursens målsättning är att kursdeltagaren efter kursen:

  • har färdigheter att på personligt plan överleva en sjöolycka

  • kan fungera på rätt sätt i en nödsituation

Kursens innehåll
  • Teori (katastrofpsykologi, hypotermi, radiotrafik, räddningsorganisationen)

  • Bassängövning (spara värme, simning med kläder och flytväst på, övning med räddningsflotte, helikopterräddning)

  • Hypotermisim (hur kroppen påverkas av nedkylning)

  • Nödsignaler

  • Räddningsflotteövning (äntring, utrustning, rutiner ombord, övernattning, räddning)

Kursens omfattning

Sjöräddningskursen ordnas tidigt på våren eller sent på hösten under ett förlängt veckoslut (fredag - söndag).

Målgrupp:

Äldre ledare (22+)

Roverscouter (18-22 år)