Du är här

Praktikseglats

Detta är en av kårerna arrangerad kurs som krävs för skärgårdscertifikat. Kursen genomförs delvis teoretiskt och delvis genom praktik ombord på kåren segelbåt.

För närmare anvisningar, klicka här.

Målgrupp

Explorer- och roverscouter som genomfört båtförarkursen teori- och praktikdel.

Kursens mål

Målet med kursen är att deltagaren efter genomförd skall kunna fungera som vaktchef/viceskeppare på seglatser under dag- och nattid i skärgårdsvatten samt kunna hantera och manövrera kårens båt på öppet vatten liksom under hamnmanövrar.

Kursens innehåll

Kursens tonvikt ligger på det praktiska, men för genomförande krävs att teorin inom vissa områden behärskas, vilket gör att det finns sammanlagt 8-12 timmar av teoriundervisning. Kursens innehåll motsvaras direkt av innehållet i Sekondfickan.

Praktisk undervisning

1. Att fungera som vaktchef dag- och nattid

2. Scoutprogrammet och utbildning till sjöss

3. Proviantering

4. Ruttval, sjömansskap

5. Navigation

6. Elektroniska hjälpmeddel

7. Manövrering och hamnamnövrar

8. Sjösäkerhet och nödsituationer (man över bord, grundstötning och brand etc.)

9. Motor och underhåll

10. Båtens konstruktion och utrustning

11. Båtens underhåll och service

12. Båtens rigg, trimning och manövrering för segel

 

Teoriundervisning (8-12 timmar)

1. Båtens manövrering, säkerhet till sjöss och säkerhetsutrustning

2. Motorns och styrrystemets funktionsprincip och underhåll

3. Segeltrimning och -underhåll

4. Ruttval och seglingsteori