Du är här

Nothamn

Scouter med intresse för sjöscouting träffas med jämna mellanrum för att delta i Nothamn, dit nästan alla kårbåtar också tas med. Lägret fokuserar på sjöverksamhet och är öppet för alla intresserade!

Första Nothamn ordnades 1964 där Nattens Öga också grundades. Tidigare Nothamn läger:

Nothamn I, 1964, Hangö Udd
Nothamn II, 1972, Västanfjärd
Sjö 77 (Nothamn III), 02-09.08.1977, Borgå
Nothamn IV, 1984, Nagu
Nothamn V, 27.07-04.08.1995, Borgå
Nothamn VI, 14-22.07.2004, Örö
Nothamn VII,22-29.07.2012, Syndalen