Du är här

Nothamn

Scouter med intresse för sjöscouting träffas med jämna mellanrum för att delta i Nothamn, dit nästan alla kårbåtar också tas med. Lägret fokuserar på sjöverksamhet och är öppet för alla intresserade!

Första Nothamn ordnades 1964 där Nattens Öga också grundades. Nothamn ordnas nästa gång 2018 då det för första gången ordnas gemensamt med Satahanka som är Finlands Scouters motsvarighet.

Tidigare Nothamn läger:

Nothamn I, 1964, Hangö Udd
Nothamn II, 1972, Västanfjärd
Sjö 77 (Nothamn III), 02-09.08.1977, Borgå
Nothamn IV, 1984, Nagu
Nothamn V, 27.07-04.08.1995, Borgå
Nothamn VI, 14-22.07.2004, Örö
Nothamn VII,22-29.07.2012, Syndalen