Du är här

Motorkurs

Motorkursen lämpar sig för explorerscouter samt äldre. Kursens till havs. Kursdeltagarna fördjupar sig i det man måste behärska om man råkar ut för en sjöolycka. Kursen är påfrestande, men inte lika påfrestande som en verklig situation. Ett av kraven för att högsjöcertifikat beviljas är genomgången sjöräddningskurs.

Kursens mål

Motorkursens målsättning är att kursdeltagaren efter kursen:

  • förstå grundprinciperna för en motors uppbyggnad och funktion

  • har färdigheter att kunna genomför grundunderhåll och -service på kårens segelbåts motor

  • problemsökning- och reparering av mindre motorfel

Kursens innehåll
  • Teori (motorns uppbyggnad och funktion)

  • Praktik (underhåll och service)

Kursens omfattning

Motorkursen ordnas tidigt på våren eller sent på hösten under loppet av en dag, och arrangeras vid behov alternativt vartannat år.

Målgrupp:

Äldre ledare (22+)

Explorerscouter (15-17 år)

Roverscouter (18-22 år)