Du är här

Båtförarkursen

Båtförarkurs

Avsikten med kursen är att kursdeltagaren ska lära sig att fungera som en ansvarsfull båtförare på en scoutbåt i skärgårdsområden.

Båtförarkursen är indelad i en teoridel och en praktikdel. Teoridelen ordnas av Sjörådet, medan praktikdelen ordnas av kåren. Teoridelen skall genomgås före praktikdelen och kursdeltagaren kan efter avklarad teoretisk kurs ansöka om övningscertifikat av kåren för att genomföra praktikdelen. Övningscertifikatet skall av kårchefen lämnas in till Sjörådet.

 

Målgrupp:

Båtförarkursen är riktad till alla explorer- och roverscouter.

Deltagarna bör inneha grundkunskaper i navigation.

 

Kursens mål:

Efter godkänd kurs förväntas kursdeltagaren:

 • känna sitt ansvar som båtförare på scoutbåt

 • känna till de teoretiska sjöfartskunskaper som behövs på skärgårdsområden

 • kunna manövrera en segelbåt i olika situationer

 • kunna fungera ändamålsenligt i nödsituationer

 • kunna fungera som besättningsman med olika uppgifter ombord, samt som vaktchef

 • hålla naturen/skärgården ren

 • ha ett gott sjömansskap

 

Teoridel, som ordnas av Sjörådet

Kursens innehåll:

 • Skärgårdsnavigation

 • Lagar och förordningar

 • Säkerhet ombord

 • Seglatsplanering

 • Skepparansvar och sjöscouting

Kursens omfattning:

Båtförarkursens teoridel ordnas under ett förlängt veckoslut (fr-sö) under vårvintern. I slutet av teoridelen ordnas en tent som testar deltagarnas kunskaper i de behandlade ämnena. Efter godkänd tent kan deltagaren delta i praktikdelen.

 

Praktikdel, som ordnas av kåren

Kursens innehåll:

Ruttplanering, vaktsystem, seglingsteknik, segling i farleder, skärgårdsnavigering, manövrering av båten, loggboksföring, mat ombord, nödsituationer och underhållsarbeten.

Kursens omfattning:

Båtförarkursens praktikdel ordnas i form av en seglats under ett förlängt veckoslut på en scoutbåt. Praktikdelen ordnas i samarbete med kårerna.

Praktikbedömningsblankett (ny blankett anländer inom april)

Praktikanvisningar (nya anvisningar anländer inom april)

Kursdeltagaren kan efter avklarad kurs gå vidare till Skärgårdsskepparkursen.