Du är här

Sjöverksamhet

Finlands Svenska Scouters sjöverksamhet består av ett mångsidigt och utmanande program för scouter i alla åldrar, såväl på land som till sjöss.

Sjöutbildningen, med tyngdpunkt på praktiska övningar, ger scouten möjligheter att utveckla sina färdigheter både som skeppare och som besättningsman.

Av Finlands 75 000 scouter är 9 000 sjöscouter. Sjöverksamheten finns i hela landet, såväl längs våra kuster som vid insjöarna .

Många kårer inom Finlands Svenska Scouter har inriktat sig speciellt på sjöverksamheten och även förbundet genom Sjörådet erbjuder sjöverksamhet i form av kurser och tävlingar. Sjöverksamheten finns till för hela förbundet och riktar sig till alla åldersgrupper. Dessutom ordnas skolningsseglatser varje sommar med förbundets skolningsbåt s/y Navigator.

 

Kurser

Sjörådet erbjuder såväl teoretiska som praktiska kurser som förbereder den blivande skepparen. Kurser som Sjörådet erbjuder är:

 • Båtförarkurs teori

 • Skärgårdsskepparkurs

 • Skepparkurs

 • Sjöräddningskurs

 • VHF kurs

 • Motorkurs

 • Seglingskurs för nybörjare

   

därtill finns det av kårerna arrangerade kurser, som stöds av FiSSc:

 • Båtförarkurs praktik

 • Skärgårdsskepparkursens praktik (uppdateras april)

 • Praktikseglats

   

Evenemang

FiSSc ordnar sjörelaterade evenemang för att sammanföra sjöintresserade scouter samt för att samtidigt få praktiska saker genomförda (så som arbete på s/y Navigator) eller för att sprida sjöverksamhetsrelaterad information. Dessa evenemang är:

 • Navigatortalko

 • Navigatorseglatser

 • På rätt köl

 • Med rätt paddel

 • FiSSc-eskadrar

 • Nothamn-läger

 

s/y Navigator

s/y Navigator är en yawlriggad havskryssare, som fungerar som Finlands Svenska Scouters skolningsfartyg. Varje sommar seglar hon skolningsseglatser med scouter ombord. Hon seglar i den finska skärgården, men också ut på öppnare vatten. Många hamnar kring Östersjön har besökts med s/y Navigator.Läs mer om Navigator.

 

Sjörådet

Sjöverksamheten inom FiSSc koordineras av Sjörådet, medan Meripartioryhmä koordinerar den finskspråkiga biten inom Finlands Scouter. Sjörådet godkänner, beviljar och förordar även skepparcertifikat. 

 

Partiopurjehtijat ry - Scoutseglare rf

Scoutseglare är en 1967 grundad segelförening vars syfte är att samla kårernas båtar under gemensam scoutflagg.

Luokittelu: