Du är här

Sisuscouting

Sisuscouting är scouting för personer med någon form av funktionsnedsättning. Verksamheten anpassas enligt deltagarnas speciella behov och möjligheter.

Sisuscouting har funnit ända sedan Baden-Powells tid. I dag finns det sisuscouting överallt i världen.

Målet med sisuscouting är detsamma som för den övriga verksamheten - att fostra ansvarskännande och självständiga medborgare. Sisuscoutingen har samma scoutanda som den övriga verksamheten och samma ideologi och scoutmetod följs. Skillnaden finns i den enskilda scoutens bana, då alla inte har samma möjlighet att röra sig, höra, se eller uppfatta skriftliga eller muntliga anvisningar.

Av Finlands 65 000 scouter är cirka 450 sisuscouter. 64 kårer driver sisuscouting och av dem är två helt och hållet sisuscoutkårer. Kårerna med sisuscouting är utspridda över hela landet.

De olika scoutdistrikten har egna sisuscoutgrupper eller personer som ansvarar för verksamheten. Kontaktuppgifter till dessa personer fås från scoutkanslierna. 

Sisuscoutmärket 

Sisuscoutmärket godkändes som officiellt märke år 2002. Märket  är en gemensam symbol för alla sisuscouter i landet.

Märkets symbolik

Sisuscoutmärket består av en groda som omringas av en kraftig skotstek. Grodan symboliserar viljestyrka och knopen knyts av sisuscouterna tillsammans med de andra scouterna.

Vem får använda märket?

Märket får bäras av alla scouter som medverkar i sisuscoutingen. Det fästs högst upp på högra ärmen.

Var får man märket?

Märket kan beställas från Scandinavian Outdoor och det kostar 2 €/styck. 

Luokittelu: