Du är här

Scoutidealen, löfte och valspråk

På Finlands Scouters medlemsmöte 15-16.11.2008 fastställdes en ny grundstadga för finländsk scouting och med den ett nytt scoutlöfte och nya ideal. Den svenskspråkiga versionen fastställdes 30.11.

De tidigare åtta idealen är nu sju till antalet. Innebörden i idealet att hjälpa och tjäna andra finns numera inskriven i löftet och det nya löftet är nu mycket nära det löfte som Baden-Powell skrev år 1908.

Scoutlöftet

  Jag vill älska min Gud, mitt land och mänskligheten,
  vara andra till hjälp och följa <åldersgruppens namn>idealen i mitt liv.

Löftesavgivningen

Löftet avges i början av varje åldersgrupp, som avslutning på åldersgruppens inledningsskede. I inledningsskedet bekantar sig scouten bland annat med sin åldersgrupps ideal, funderar på idealens betydelse och lovar i och med löftet att följa idealen för den egna åldersgruppen.

Att förnya scoutlöftet med jämna mellanrum är en internationell praxis som i och med det nya löftet blir allmänt även i Finland.

Löftesmärkena fås då löftet avges första gången. Redan vargungarna bär alltså löftesmärkena. De finländska scouterna är numera medlemmar i båda världsförbunden, vilket betyder att man bär båda märken. Löftesmärkena är tygmärken som sys fast på vänster ärm på scoutskjortan underst i raden av ortsnamn, kårmärke, förbundsmärke och organisationsmärke.

Löftesavgivningstillfället kan vara allt mellan ett upplevelserikt och scoutigt tillfälle under patrullens utfärd till ett högtidligt festligt tillfälle med hela kåren och släkt och vänner närvarande.

Vargungarna hälsar med två fingrar, de övriga åldersgrupperna med tre.

Scoutidealen

Scoutidealen, som man i löftet lovar följa, ökar i antal under scoutstigen från vargungarnas två ideal till roverscouternas sju.

En vargunges ideal är att

   respektera andra
   älska och skydda naturen

 En äventyrsscouts ideal är att
   respektera andra
   älska och skydda naturen
   vara ärlig och pålitlig

En spejarscouts ideal är att
   respektera andra
   älska och skydda naturen
   vara ärlig och pålitlig
   främja vänskap över gränser

En explorerscouts ideal är att
   respektera andra
   älska och skydda naturen
   vara ärlig och pålitlig
   främja vänskap över gränser
   känna sitt ansvar och göra sitt bästa

En roverscouts ideal är att
   respektera andra
   älska och skydda naturen
   vara ärlig och pålitlig
   främja vänskap över gränser
   känna sitt ansvar och göra sitt bästa
   utveckla sig själv som människa
   söka sanningen i tillvaron

Valspråket

Valspråket för alla åldersgrupper är: 

   Var redo

 

Tidigare

Enligt scoutidealen fram till hösten 2008 var en scouts ideal att utveckla sig själv som människa, känna aktning för andra, hjälpa och tjäna andra, inse sitt ansvar och sina plikter, älska och skydda naturen, vara trofast och pålitlig, främja vänskap över gränserna och söka sanningen i tillvaron

Scoutlöftet löd: Jag vill älska min Gud och min nästa, mitt land och mänskligheten, i det att jag söker förverkliga scoutidealen i mitt liv. Vargungarna hade ett eget löfte som löd: Jag lovar att efter bästa förmåga älska min Gud och följa vargungarnas lag.

Valspråket var som nu: Var redo! - Alltid redo, men dessutom hade både vargungar och roverscouter egna valspråk. Vargungarnas löd: Gör ditt bästa! - Jag vill göra mitt bästa, medan roverscouternas var Redo att tjäna