Du är här

Målen för fostran

De allmänna målen för fostran

Scouting är en mångsidig fritidsverksamhet som syftar till att stöda individens utveckling med hänsyn till skedena i den mänskliga utvecklingen och individuella egenskaper. En individ som fått ta del av scoutfostran fungerar aktivt och ansvarskännande i förhållande till sig själv, andra människor, samhället och miljön. Scouter tillägnar sig färdigheter, kunskaper, attityder och värderingar som hjälper en att leva ett rikt och fullvärdigt liv.