Du är här

Klädsel och märken

Det som kännetecknar en scout är framför allt scouthalsduken som bärs av samtliga scouter. Beroende på vilken grupp man tillhör har man olika halsdukar. I scouterna får man olika märken beroende på vilka spår, väderstreck och etapper man gjort. Dessutom har varje åldergrupp ett eget åldersgruppsmärke.

Men hur ser alla märkena egentligen ut och var finns de placerade på scoutskjortan? Varje åldersgrupp har en egen instruktion för var märkena ska placeras på scoutdräkten.

Med symboliken i scoutmärkena  förenas barnen och ungdomarna till en egen grupp, kår och till den världsomspännande scoutrörelsen. Symboliken syns starkast i bland annat scouternas dräkter och de märken som fästs på dem.

Scoutskjortan och scoutklänningen har varit i samma stil sen 1900-talets början och används framför allt vid festligare tillfällen. Utdelningen av märkena, som fästs på scoutdräkterna, är en del av kårernas regelbundna program. Genom att dela ut märken till scouterna visar man erkänsla för uppnådda mål och uppmuntran att fortsätta.

 Foto: Jura Nurminen

 

Kontrollera med din scoutkår vilken scoutskjorta ni använder!