Du är här

Invandrare och scouting

Scouting är en bra hobby för invandrare och invandrarna har mycket att ge den finländska scoutingen. I en ny broschyr hittar invandrare information om scouting på fem olika språk.

Till broschyren hör också ett brev till invandrarnas föräldrar om vad scouting är. På både broschyren och brevets baksida finns plats för distriktets eller kårens kontaktuppgifter.

Du hittar broschyren och brevet till föräldrarna som pdf under Publikationer.
Du kan också beställa broschyren från scoutstationen. Ta kontakt med kansliet.