Du är här

Världsorganisationerna

VI ÄR EN DEL AV EN INTERNATIONELL SCOUTRÖRELSE!

Scouting har från första början varit en internationell rörelse. Från lägret på Brownsea till idag har det sammanlagt funnits ungefär 1000 miljoner scouter. Något som också berättar om scoutingens globala utbredning är det att det just nu finns ca 38 miljoner scouter i 155 länder, där scouterna förenar sig oberoende av olika politiska åsikter och religioner. Den globala scoutrörelsen har organiserat sig till scoutorganisationer, både på nationell och internationell nivå.

VÄRLDSORGANISATIONERNA

Det finns två världsorganisationer inom scouting, WOSM och WAGGGS. Alla medlemmar i Finlands Scouter har medlemskap i både WOSM och WAGGGS.

I WOSM (World Organisation of Scout Movement) alltså Scoutrörelsens Världsorganisation deltar nationella scoutorganisationer från 155 länder. Medlemskap i WOSM är öppet för både flickor och pojkar och medlemsantalet är ca 28 miljoner scouter, varav ungefär en tredjedel är flickor. WOSMs logo är en vit scoutlilja på en lila botten.
www.scout.org

Flickscouternas världsförbund WAGGGS (World Association of Girl Guides and Girl Scouts) grundades år 1928. WAGGGS:s medlemmar är till största del flickor och WAGGGS fokuserar till stor del på att förbättra flickors och unga kvinnors ställning, speciellt i utvecklingsländer. WAGGGS har 144 medlemsländer med ca 10 miljoner medlemmar. WAGGGS logo är en gyllene treklöver på en blå botten. 
www.wagggsworld.org

Till världsorganisationernas uppgift hör att utveckla scoutverksamheten och att stöda de nationella scoutorganisationerna. Som världens största ungdomsrörelse fungerar scoutingen också som en aktiv påverkare i frågor om rör ungas ställning i samhället, levnadsvillkår och rättigheter. Scouterna fungerar som en aktiv påverkare i internationella organisationer, som FN och EU. Scouterna (WOSM och WAGGGS) samarbetar också med andra NGOs för att få fram ungas synpunkter på bland annat utvecklingspolitik och utbildning.
Båda världsorganisationerna har egna internationella fonder, vilka finns till för att stöda och främja scoutverksamheten i utvecklingsländer. WOSM:s Internationella Scoutfond heter Universal Scout Fund alltså Scout U Fund och WAGGGS:s fond heter Thinking Day Fund.

Luokittelu: