Du är här

Uppgiftsfördelning internationell scouting

Kårens uppgift:

 • Förverkliga scoutprogrammets internationellaaktiviteter.
 • Roverscouterna utför utlandsprojekt.
 • Förverkliga egna lägerresor och anmäler om dom till FiSSc/FS.
 • Om kåren ordnar egna utlandsseglatser är det bra att observera samma saker som i en utlandsresa.
 • Roverscoutlotsen har fått utlandsprojektutbildning (antingen på lotskursen eller på skild kurs).
 • Kåren ansöker om bidrag och stipendier för utlandsprojekt/lägerresor.

 

Distriktets/FiSScs uppgift:

 • I evenemangen görs regelbundet internationella aktiviteter.
  • Tävlingar, åldersgruppsevenemang, läger.
 • Bjuda in internationella gäster till de största evenemangen, främst läger.
 • Stöda roverscouternas utlandsprojekt.
 • Informera om utländska läger.
 • Stöda kårer som gör en utlandsresa.
 • Sjöinstruktörern stöder utlandsseglatser.
 • Ordna utlandsprojektkurser som egna helheter eller åtminstone som en del av roverlotskursen.
 • Informera om FS officiella utlandsresor och andra internationella möjligheter.
 • Informera om FS biståndsprojekt.
 • Informera om lediganslagna stipendier.
 • Stöda kårernas deltagande i JOTA-JOTI och ”thinking day”.
 • Mottagandet av utländska scouter och kontaktskapandet med de finländska scouterna.
 • Hålla framme internationella möjligheter och scoutingens internationella sida i kommunikationsmedlen.
 • Uppmuntra kårerna att utnyttja utbytesstuderande eller internationella studerande.

 

Finlands Scouters uppgift:

 • I evenemangen görs regelbundet internationella aktiviteter.
 • Se till att det i scoutprogrammet ingår högklassiga internationellfostran-aktiviteter.
 • Producera stödmaterial till internationella-aktiviteter.
 • Samla och förmedla information om internationella läger och evenemang.
  • Nationella jamboreen, scouthemmens program, WAGGGS och WOSM projekt mm.
 • Stöda distriktens/FiSScs internationella evenemang ss. förbundsläger.
 • Marknadsföring av internationella evenemang i Finland till utlandet.
 • Producera stödmaterial till utlandsresenärer och distriktens/FiSScs internationella resors stödande.
Luokittelu: