Du är här

Anmälan om internationell resa

Innan man åker på en internationell scoutresa ska man meddela Finlands Scouters -kansli om saken genom att i god tid lämna in blanketten "Anmälan om internationell resa". Du kan antingen skanna in den och skicka per e-post till info@partio.fi eller skicka den per post till Suomen Partiolaiset – Finlands Scouter ry, Tölögatan 55, 00250 Helsingfors.  Samtidigt som du meddelar om er resa kan du beställa ett internationellt medlems- och försäkringskort. 

Scoutförsäkningen är i kraft utomlands endast om resan och dess deltagare meddelats om på förhand till FS. Med hjälp av anmälan kan vi också bekräfta åt internationella scoutorganisationer att de som deltar i resan är medlemmar i Finlands Scouter. 

Mera information ger Finlands Scouters info, (09) 8865 1100, info@partio.fi eller koordinatorn för internationella ärenden Jenni Viitanen, jenni.viitanen@partio.fi.