Du är här

Explorerscouter

Explorerscouterna är 15-17 år gamla. De fungerar i patruller bestående av 4-12 stycken scouter. En av explorerscouterna i patrullen är patrulledare. Patrullen har också en egen lots (över 22 år) som kan hjälpa till med att planera och fixa svårare saker.

Patrullen planerar och förverkligar olika projekt tillsammans. En del av dem är korta och dröjer bara ett par möten, medan andra projekt är mer omfattande och kan utföras i ett halvt år.

En explorerscout kan också vara patrulledare för en spejarscoutpatrull, eller fungera som vice akela för en vargungeflock eller vice kapten för ett äventyrsscoutlag när de fyllt 16 år.

För mera information om scoutprogrammet, ledare se Ledarmappen, explorerscouter se explorerscoutkalendern.

För mera information och tips om hur explorerscouternas gruppledarutbildning kan ordnas rekommenderas häftet Explorerscouternas gruppledarutbildning. 

Gruppledarutbildningen för explorerscouter

Gruppledarutbildningen för explorerscouter är en del av det nya scoutprogrammet. Utbildningens mål är att ge explorerscouterna färdigheter att leda smågrupper och planera samt förverkliga smågruppernas verksamhet i enlighet med scoutprogrammet. I Gruppledarutbildningen ingår bl.a. en halvårig ledarskapspraktik. Ledarpraktiken går ut på att explorerscouten - med handledning av en vuxen - ska planera, verkställa och leda program för en grupp scouter under minst ett halvt års tid. Efter utförd utbildning får explorerscouten rätt att bära kursmärket för gruppledarutbildningen.

Läs mer om gruppledarutbildningen under utbildning